Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten- med matris rätt

Skapad 2020-01-06 14:16 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Ett tema-arbete som utforskar vatten, hur det kan användas och skapas med.
Grundsärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Ett tema-arbete som utforskar vatten, hur det kan användas och skapas med.

Innehåll

 Innehåll:

Planeringen syftar till att beskriva ett tema-arbete kring vatten. Vi jobbar med olika vattenexperiment och begrepp som är centrala för tema-arbetet.

 

Syfte Estetisk verksamhet

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik."

Syfte Verklighetsuppfattning:

"Undervisningen ska bidra till att eleverna stimuleras till en utforskande hållning och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer."

"Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att se konsekvenserna av eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga företeelser och teknik."

Aktiviteter:

Exempel på aktiviteter:

Lägga en sockerbit i varmt och kallt vatten

Göra is, göra is med färg, smälta is och göra ånga

Se vad som flyter/sjunker

Droppa färgad olja i vattenglas

"Lavalampa" - olja, vatten, färg och brustablett

Raklödder och färg - ett glas med vatten, raklödder överst och sedan droppa ner färg

Centrala begrepp:

 •  Fast, flytande, ånga
 • Blött & tort
 • Varmt & kallt

Tidsplanering:

v. 3-14

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3

Matriser

VEU ES
Kunskapskrav estetisk verksamhet - Tema Vatten

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder & slöjdföremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

VEU ES
Kunskapskrav verklighetsuppfattning - Tema Vatten

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Vattnet
Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Vardagsföremål
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
Vardagsföremål
Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Tekniska föremål
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: