Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra Världskriget

Skapad 2020-01-06 18:22 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att fortsätta att läsa om Världskrigens tid och fortsätter med Mellankrigstiden och Andra världskriget. Vi kommer att se till orsaker och konsekvenser och resonera bl.a kring ideologier och historiebruk.

Innehåll

Varför?

Andra världskriget är det största krig som någonsin drabbat mänskligheten. Hur blev denna katastrof möjlig? Hur kunde nazisterna komma till makten? Hur kunde Förintelsen få hända? Många saker ställdes under denna tid på sin spets, till exempel när det gäller det personliga ansvaret, hur man handlade mot andra människor. Detta kommer vi att diskutera. Vi kommer också att studera de viktigaste händelserna under kriget.

 

Vad?

(Ur ”centralt innehåll”, LGr11:) Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar med olika övningar kopplade till dessa. Vi kommer att läsa olika texter från kurslitteratur, se på Studilektioner, föreläsningar från SO-rummet och vi kommer också att se en del film.

 

Korta mål att testa sig själv med! Om du har koll så kan du berätta om följande: 

·      Veta när och var kriget började

·      Några av orsakerna till andra världskriget

·      Känna till den kaotiska situationen i Tyskland efter första världskriget. Hur såg kaoset ut och varför?

·      Veta hur Hitler använde sig av kaoset i sin propaganda. Hur förklarade han det och vilka lösningar föreslog han?

·      Nazismens ideologi i stora drag

·      Hur Hitler provocerade övriga Europa under mellankrigstiden.

·      Veta vilka Tysklands bundsförvanter (allierade) var

·      Veta vilka Churchill, Stalin, Mussolini och Roosevelt var

·      Redogöra vad som hände i Norden i början av kriget och varför

·      Nämna några viktiga krigshändelser i Västeuropa

·      Ha kunskaper om varför Tyskland angrep bundsförvanten Sovjetunionen

·      Veta hur Sverige agerade gentemot Tyskland under andra världskriget

·      Nämna de viktigaste vändpunkterna i kriget

·      Veta när kriget blev ett världskrig

·      Veta hur kriget slutade i Europa och Asien

·      Känna till hur många som dog och skadades under kriget

·      Känna till vad Förintelsen innebar

·      Konsekvenserna av andra världskriget (hur många dog, nya gränser, nya pakter, bildandet av nya stater, FN

 

 Länkar:

 https://www.so-rummet.se/content/nazismens-syn-pa-historia 

 

  

Mellankrigstiden

 https://www.youtube.com/watch?v=xsvhl5bn1m8

 http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-andra-varldskriget   Översikt andra världskriget

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-forintelsen     Översikt förintelsen

 https://prezi.com/nnyud5bcwq2u/andra-varldskriget/  Fördjupning

  http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/17-andra-varldskriget    Begrepp

 

 

 

Matriser

Hi
Mellankrigstiden och Andra världskriget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ämneskunskaper
Eleven är på väg mot målen men har inte tillräckliga kunskaper om tidsperioden
Eleven har grundläggande kunskaper om tidsperioden
Eleven har goda kunskaper om tidsperioden
Elev har mycket goda kunskaper om tidsperioden
Samband
perioden från första världskriget till perioden efter Andra världskriget
Eleven är på väg mot målen men beskriver inga enkla samband mellan olika tidsperioder och skeenden under perioden från första världskriget till perioden efter Andra världskriget
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och skeenden under perioden från första världskriget till perioden efter Andra världskriget
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och skeenden under perioden från första världskriget till perioden efter Andra världskriget världskriget.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och skeenden under perioden från första världskriget till perioden efter Andra världskriget världskriget.
Resonemang
kring orsaker och konsekvenser till: -samhällsförändringar. -människors levnadsvillkor och handlingar. -hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.
Eleven är på väg mot målen men för inga enkla eller till viss del underbyggda resonemang kring orsaker och konsekvenser till: -samhällsförändringar. -människors levnadsvillkor och handlingar. -hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring orsaker och konsekvenser till: -samhällsförändringar. -människors levnadsvillkor och handlingar. -hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring orsaker och konsekvenser till: -samhällsförändringar. -människors levnadsvillkor och handlingar. -hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring orsaker och konsekvenser till: -samhällsförändringar. -människors levnadsvillkor och handlingar. -hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.
Historiska begrepp
Eleven är på väg mot målen men använder inte historiska begrepp på fungerande sätt.
Elev använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinjer
Före, under och efter andra världskriget
Eleven är på väg mot målen men kan inteundersöka utvecklingslinjer på ett grundläggande sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett grundläggande sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett utvecklat sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett väl utvecklat sätt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: