Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2020-01-06 19:23 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 9 Slöjd
I dag lever genomsnittssvensken som om vi har tre planeter. Resurserna ska räcka till 9 miljarder människor, fördelningen ska vara mer rättvis och klimatet får inte ändras. Hållbar utveckling är att rätta in produktion och konsumtion till vad planeten tål.

Innehåll

Vad är återbruk?

Återbruk är detsamma som återanvändning av olika material och produkter. Det innebär i slöjden att vi skapar nytt av gammalt eller reparerar sådant som annars skulle slängas.

 

Varför ska vi jobba med återbruk? 

Du lär dig sätt att leva mer miljömedvetet genom att ta till vara och återbruka material.  Hur du kan vara ekonomisk genom att vara sparsam, reparera och återanvända. 

När du vet mer om olika materials ursprung, hur de produceras och bryts ner förstår du också mer om hur detta påverkar människor och miljö. Genom detta kan du anpassa dig till ett mera miljövänligt samhälle, där jordens resurser kan tas till vara på ett bättre sätt. 

 

När? 

Slöjdprojektet pågår under hela eller en del av terminen (ca 12 lektioner, 1 timme och 20 min per vecka).

 

Hur vi ska arbeta?

Uppgiften görs individuellt (eventuella samarbeten fungerar också om det är en idé som tillåter detta). Du ska använda återvunnet material och skapa något användbart med detta eller laga något som är trasigt. Det större delen av materialet ska vara återanvänt. Kombinera gärna material och tekniker. Arbetet ska kunna utföras i textilslöjdsalen, huvudsakligen med de redskap och maskiner som finns där. Materialet skaffar du själv under första veckan så att du kan ägna största delen av tiden åt att skapa. 

Du ska hämta inspiration till det estetiska uttrycket (form och färg) från något välkänt konstverk, design eller arkitektur. 

Tänk ut din ide, gör en planering där du också planerar in tid för dokumentation och redovisningsförberedelser. Redovisningarna görs löpande under terminen. 

Om du klickar på de blå texterna hittar du mer inspiration:

Tips på länkar för återbruk
bildspel för inspiration 
Fler idéer för återbruk

 

Några sökord för att hitta slöjdidéer för återbruk på nätet: 

omdesign, upcycle, do-redo, recycle, redesign. 

Det finns en hel del instruktionsfilmer på youtube.

 

Hur kommer arbetet bedömas?

 • Arbetsprocessen under arbetets gång
 • Kvalitet på det färdiga föremålet
 • Estetiskt uttryck (färg och form) 
 • Visade kunskaper kring påverkan på miljö och materialkunskaper.
 • Hur du hämtat inspiration från konst, design eller arkitektur. 
 • Kvaliteten på ditt estetiska uttryck
 • Muntlig redovisning och dokumentation i ord och bild i Classroom (ex.  bildspel eller film).

 

Redovisningens/dokumentationens innehåll:

Beskriv arbetsprocessen under arbetets gång (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering).

Hur fungerade din kreativa process? Hur tänkte du? Varför? (idéer, inspirationskällor, design, funktion, skisser, omprövningar, motivation, uthållighet, uttryck i färg och form)

Hur gick din produktionen till? Varför? (material, tekniker, verktyg du använde kvaliteten på ditt arbete.) Använd slöjdbegrepp! 

Hur har ditt arbete bidragit till en hållbar utveckling? På vilket sätt? Materialkunskaper och arbetsmiljö kring utvinning, produktion, transporter och avfallshantering. 

Vad lärde du dig? Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Mall slöjd

E
C
A
Slöjdföremål
Du arbetar med slöjdföremål utifrån egna idéer inom olika arbetsområden och bestämda ramar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. och egna initiativ.
Använda redskap
Det kan du visa genom att använda ändamålsenliga verktyg, redskap och maskiner till ditt arbetsområde.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Detta kan du visa i din planering på idéstadiet, i din lärlogg under arbetet och genom dina reflektioner i utvärderingen. Berätta hur du tänker under lektionerna.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Visa hur du utvecklat dina idéer och vad du inspirerats av genom skisser, bilder och text i din lärlogg.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera material och tekniker
Detta visar du i din färdiga produkt, genom samtal under lektionerna och genom reflektion och bilder i din lärlogg.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Detta visar du genom att arbeta efter din planering, tidsplan, instruktioner och ritningar. Visa under lektionerna och i din lärlogg hur du hittat lösning på olika problem och hur du drivit arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen och begrepp
Detta visar du i samtal under lektionerna, i muntlig redovisning och i din lärlogg.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Detta visar du i din färdiga produkt, i samtal, muntlig redovisning och med ord och bilder i din lärlogg.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: