Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-01-07 07:43 i Murgrönan Örebro
Förskola
Vi kommer att arbeta projektinriktat utifrån barnens intresse där fokus kommer att innehålla flera olika områden i läroplanen som bland annat språkutveckling och värdegrundsarbete vilket kommer att leda arbetet mot förskolans strävansmål. Detta är en levande planering som kommer uppdateras kontinuerligt under processens gång.

Innehåll

 

 

Var är vi

 

Röda gruppen består av 9 barn i åldern 1-2 år, från två avdelningar. Vi är två pedagoger som undervisar barngruppen vid dessa tillfällen.

 

Barngruppen är trygg utifrån hösten intensiva arbete med trygghet- och värdegrundsarbete. Rutiner och struktur har vi även arbetet med vid dessa tillfällen och det är ett gott stöd i vårt arbete som gruppen har utvecklat. I dagsläget syns det tydligt att barnen är med vid våra tillfällen utifrån innehållet som är planerat.

 

Barnen i röda gruppen är i början på sin språkutveckling och har kommit olika långt. Flera av dem har också ett annat modersmål än svenska. Någon har ett ganska stort ordförråd redan medan andra inte pratar alls. Under våren kommer vårt mål att vara språkutveckling, och att arbeta med språk på många olika sätt.

 

 

 

Vart ska vi

 

Under våren är vårt mål att upprätthålla tryggheten i gruppen. Vi vill också ge barnen möjlighet att på sin nivå utveckla språket, öka sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera. Förutom språk/kommunikation kommer även arbeta med flera ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, social kompetens/värdegrund. Vårt huvudfokus kommer att vara språkutveckling, men där vi kopplar det samman med andra ämnen (se ovan) i undervisningen.

 

Vårt fokus kommer att ligga på mål 6 och 7 i Rosta förskolors arbetsplan:

 

Mål 6: Att arbeta med trygghets-,jämställdhet- och värdegrundsfrågor

 

Mål 7: Att främja barnens språkliga utveckling samt naturvetenskap och teknik

 

Läroplansmål vi ska arbeta efter;

 

 

 

 

Hur gör vi?

 

 Vi kommer att arbeta med mindre barngrupper under hela tiden på förskolan men det projektinriktade arbetssättet vi har beskrivit ovan kommer att vara på måndagar, tisdagar och onsdagar klocka 9.15 - 9.45.

 

Utvärdering för veckan samt planering för kommande vecka kommer att göras varje vecka. Kontinuerligt kommer vi att göra en analys samt uppföljning som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta för att försäkra oss om att vi får med oss våra mål i läroplanen. 

 

 

 

Vi ska arbeta mycket med litteratur som passar för barn i 1-2 årsåldern. Bl.a.  med "Knacka på" som ingår i Rosta förskolors lästråd. I den finns många detaljer och begrepp att fokusera på och arbeta kring.

 

Vi kommer också att använda materialet Babblarna. Där tränas språkljud på ett för barnen inspirerande och lustfyllt sätt. Babblarna har en förmåga att fånga små barns intresse.

 

Ramsor och sånger (gärna med rörelser till) kommer under hela terminen vara återkommande inslag i våra samlingar. 

 

TAKK (tecken som stöd) smyger vi in som ett komplement och förstärkning till det talade språket.

 

Vi kommer använda oss av olika lärmiljöer. Vår trygga bas är kompisrummet på Hasselmusen där barnen känner igen sig och är trygga, men vi kommer också utforska nya spännande ställen, t.ex. olika lekparker i närområdet och biblioteket på Rostaskolan.

 

 

 

Hur blev det?

 26/2: Vårterminen har kommit igång och vi har kommit igång med vårt arbete i röda gruppen.  

Vi märker att barnen har lättare att fokusera när vi gör aktiviteter de känner igen och känner sig trygga med. Därför upprepar vi bland samma aktivitet två dagar i rad. Det gör också att de barn som ibland är lediga (eller sjuka) får till sig samma upplevelser. 

Vi har startat arbetet med att utforska boken "Knacka på". Den kommer att följa som en röd tråd genom hel vårterminen, men på olika sätt. Vi började att presentera boken som en flanosaga. Där är barnen delaktiga genom att hjälpa till att knacka på osv men också att plocka ner bilder. 

Matematik smyger vi in i varje samling genom att alltid räkna barnen. Många sånger och ramsor innehåller också matematik. Även färger och begrepp som "stor och liten" jobbar vi med. Vi tar varje tillfälle i akt att benämna saker med dess färg och då också göra tecknet för färgen. När vi äter frukt gör vi också tecknen för frukterna, något som de flesta barnen nu också gör.

Vi har utvidgat vår lärmiljö för Röda gruppen med en utflykt till Rostaskolans bibliotek. Vi avslutar varje grupptillfälle med att gå ut och leka på gården, men tanken är att vi snart ska göra även fler planerade aktiviteter utomhus.

 

29/4: 

Vårterminen har rullat på och några veckor "försvann" pga corona. Trots det har vi försökt upprätthålla våra grupper så gott vi kunnat. Ibland har vi slagit ihop grupper pga personalbrist men har i det stora hela lyckats hålla ihop det bra. Barnantalet i röda gruppen har varierat mycket, men en liten grupp har det alltid varit.

Vi har fortsatt arbetet med språkutveckling, bl.a. med Babblarna och Knacka på. Barnen har utvecklats och kan nu genomföra längre samlingar än i början av läsåret. Flera av barnen börjar också kunna delta mer verbalt och vara aktiva i samlingarna på ett annat sätt.            Vi tränar mycket på turtagning och att titta på och intressera sig för vad andra gör. Att få barnen att upptäcka att det finns fler än bara "jag" och lyssna på och respektera sina kompisar. Värdegrundsarbete med andra ord.                                                                              Begreppsbildning är också en stor del av vårt arbete. Vi upprepar ständigt olika begrepp som färger, lägesord och antal. Både muntligt men också till viss del med stödtecken. I böckerna vi på olika sätt läst tillsammans pratar vi på ett enkelt men utvecklande sätt om vad som finns på bilderna. Här får vi också in matematiken då vi ofta räknar tillsammans.

Vid varje grupptillfälle sjunger vi tillsammans. Fler och fler av barnen sjunger med och gör rörelser till sångerna

Rörelse är något vi uppmärksammat att barnen både gillar och har behov av. Vi har gjort flera olika hinderbanor men också använt oss av andra redskap så som ärtpåsar, ballonger och mini-röris. Vi märker att vissa aktiviteter kan vara svårt eller lite läskigt för barn i den här åldern första gången vi presenterar dem. Detta har lett till att vi ofta upprepar samma aktivitet flera gånger och märker att flera av barnen mår bra av det. De törs utmana sig själva och växer med uppgiften. 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: