Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bärbar förvaring med eget uttryck

Skapad 2020-01-07 08:50 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Bärbar förvaring med personligt uttryck.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska tillverka valfri form av bärbar förvaring med ett eget valt uttryck.

Innehåll

Vad är egentligen förvaring? Hur gör man den personlig? Hur kan man förmedla ett budskap med textila tekniker?

I den här uppgiften ligger fokuset på det estetiska uttrycket. Du ska göra någon typ av förvaring som ska vara bärbar, du ska kunna ta den med dig. Med hjälp av din förvaring ska du förmedla ett uttryck kopplat till en eller flera delar av följande sektion av det centrala innehållet:

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

 

I din planering och i din utvärdering ska du kunna reflektera och motivera över dina val av både form (vilken typ av förvaring) och uttryck (den personliga designen med inspiration från något av ovan).

Tänk också på dina materialval - kan du använda återbruk på något vis eller på annat sätt minska användningen av nya material? Motivera varför eller varför inte i din planering och utvärdering.

Exempel på mode och trender:

Exempel på slöjd och hantverk i Sverige och världen:

Exempel på konst, arkitektur och design:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: