Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyordslistan 2019

Skapad 2020-01-07 08:51 i Britsarvsskolan Falun
Texterna och frågorna finns i Läspasset Fakta.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Varje år sammanställer institutet för språk och folkminnen en lista över nya ord och uttryck från det gångna året. Listan publiceras på institutets webbplats och i tidskriften Språktidningen. Orden är inte alltid helt nya men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. Nu passar vi på att samtala om och diskutera språkutveckling och språkbruk utifrån bland annat 2019 års nyord (35 st).

Innehåll

Syfte

Samtala om och diskutera hur

 • språket utvecklas och förändras
 • och varför nya ord tillkommer
 • vi använder oss och påverkas av ord och uttryck i olika situationer och sammanhang

Lära sig att 

 • söka, sammanställa och presentera information
 • uttrycka egna tankar och åsikter (reflektera)

Arbetssätt

 • Para ihop ord/uttryck med förklaring - studieteknik: Hur lär man sig att förstå och använda ord?
 • Informationssökning på Internet 
 • Gå igenom presentationsteknik; vad presentationen ska innehålla och hur en presentation kan se ut. 
 • Gå igenom  hur kamratbedömning utifrån en lärandematris

 

 

Bedömning

 • Bedömningsunderlaget består av en muntlig presentation. Du kommer att få jobba i par/grupp och ni ska tillsammans genomföra en presentation för klassen. Presentationen ska innehålla en förklaring av de nyord som ni blivit tilldelade samt ordets ursprung, användning och eventuella synonymer. Presentationen ska också kombineras med andra estetiska uttryck och medier som samspelar och förstärker budskapet. Det kan till exempel vara bilder, filmklipp m.m.
 •  Kamratrespons i grupp utifrån lärandematris - "Two Stars and a Wish".

Länkar

Nyordlistan 2019

Nyordskrönikan

Ordet krönika

Lär dig orden med Quizlet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Läspasset Fakta: Nyordlista 2004

Fråga 1-6 (12p)
0-8
9-11
12

Sv SvA
Läspasset Fakta: När ficklade du senast?

Fråga 1-5 (9p)
0-5
6-8
9

Sv SvA
Nyordslistan 2019 (35 ord) - Presentation i grupp

Frånvarande vid tillfället
Ej genomfört
Genomfört
Muntlig presentation i grupp
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: