Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY13 VT 2020 - Språklig medvetenhet

Skapad 2020-01-07 08:59 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska som andraspråk Musik Bild Svenska
I meningsfulla sammanhang utveckla den språkliga medvetenheten.

Innehåll

Utgångspunkt:

Kartläggningsmaterialet för förskoleklassen visar att vi behöver arbeta vidare med boksamtal, ordförståelse, urskilja ord och språkljud samt bokstavskännedom.

Konkretisering av mål:

Väcka nyfikenhet, intresse samt förståelse för:

 • Hur språket är uppbyggt av ord och meningar.
 • Språkets ljudmässiga uppbyggnad, fonologisk medvetenhet.
 • Språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonem.
 • Delta i samtal om text och bild.
 • Bokstäver namn och ljud (Ss, Oo, Ll, Aa, Rr, Mm). 


Bedömning:

Hitta språket - Skolverkets kartläggning av den språkliga medvetenheten i förskoleklass.

 

Genomförande:

Språklekar

Högläsning + text- och bildsamtal

Drama

Sånger

Meningsfullt och gemensamt  läsande och skrivande

Språkpåsar

Estetiska uttrycksformer

Fonomix  - solarm

 

Digitalt:

Bornholmslek

Livet i bokstavslandet

Skolplus - bokstavståget

Läs-med-sagor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: