Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2020-01-07 09:05 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Området ägnas åt programmering. Vad är det och vad har man för nytta av kunskaperna? Eleverna går en nätbaserad programmeringskurs i code.org och vi kommer blanda in andra moment som t.ex. värderingsövningar, filmer och gruppuppgifter.
Grundskola 7 – 8 Teknik
Vad menas med programmering och vad har man för nytta av kunskaperna? Under det här teknikområdet kommer du bland annat få gå en nätbaserad programmeringskurs i code.org, vi kommer se och diskutera en del filmer på temat och du kommer få lära dig nya begrepp.

Innehåll

 

Under arbetsområdet kommer du lära dig:

-          använda centrala begrepp inom programmering

-          blockprogrammera olika kommandon

-          exempel på hur programmering kan användas i delsystem och hur dessa kan samverka i större system i olika sammanhang

-          vilka konsekvenser kunskaper inom programmering har haft för människa, samhälle och miljö

-          vilka konsekvenser programmering kan få i framtiden.

 

Begrepp        kod, pixlar, vinklar, grader, funktioner, variabler, input, villkor som t ex ”upprepa”, ”om/annars” och ”medan”, inmatning, utmatning, lagring, styrning, reglering, mekanisk teknik, digital teknik, kommunikationsteknik, informationsteknik

 

Arbetssätt        Genomgångar, diskussioner, övningar, film, eget arbete på code.org, ”touch develop”, söka fakta, skrivuppgift

  

Bedömning   Det som bedöms är hur väl du lyckas med programmeringsövningar, hur väl du deltar i lektionsarbetet samt hur du presterar på skrivuppgiften.

 

Tidplan          v.2-5  Test på org.com torsdag v 5. Skrivuppgift på tisdag v 5.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Programmeringsbedömning

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Teknik människa, samhälle och miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar på drivkraften för teknikutvecklingen.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: