Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och väder

Skapad 2020-01-07 09:22 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Titta ut genom fönstret. Där utanför finns det. Vädret. Det kan vara kallt, varm, soligt, blött eller blåsigt. Vatten finns runt omkring oss i ett kretslopp. Utan vatten skulle vi inte finnas. Både väder och vatten är sådant som vi möter varje dag och under några veckor ska vi nu titta närmare på hur olika väder uppstår och hur vattnet rör sig i ett oändligt kretslopp.

Innehåll

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Använda fysikens begrepp.

Använda kemins begrepp och modeller.

Genom att arbeta med följande innehåll:

Enkla väderfenomen (vindar, åska, blixt och regn/snö)

Vattnets kretslopp

Vattnets olika former

Så här kommer vi att arbeta:

Titta på film och föra anteckningar

Läsa naturvetenskapliga texter i Koll på No 4

Läsloggar

Gemensamma genomgångar.

Rita bilder

Mindre projekt om ett väderfenomen

Dina lärandemål är att kunna:

Visa vattnets kretslopp med hjälp av bild och ord

Vattnets olika former

Vattenmolekylens beståndsdelar

Förklara hur vind, åska, blixt och regn/snö uppstår

Veta vilka metoder man använder för att mäta väder

Du visar dina kunskaper genom att: 

Att vara aktiv vid genomgångar

Göra anteckningar

Skriva läsloggar

Förklara vattnets kretslopp

Förklara vattnets olika former

Genomföra en väderleksrapport/prognos

Skriva om ett väderfenomen

Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Vatten, luft och väder

Beskriva vattnets kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Använder kemin och fysikens begrepp för att beskriva vattnets kretslopp, faser och enkla väderfenomen.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: