Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Frihetstiden 1719-1866

Skapad 2020-01-07 09:37 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Historia
Under FRIHETSTIDEN förändras mycket i Sverige, både politiskt och socialt. Uppfinningar förenklar livet för människor, folkskolan för alla barn införs och nya tankar om jämlikhet, frihet och rättigheter bryter sönder det gamla ståndssamhället.

Innehåll

Genomförande

Arbetsgång.

Vi arbetar enskilt, i par eller i små grupper med olika delar av frihetstiden och lär sedan varandra genom redovisning med hjälp av t.ex googles presentationsverktyg. 

Efter de andra elevernas redovisningar får du svara på några frågor.

Ord och begrepp som hör till arbetsområdet lär du dig och visar sedan genom ett test att du kan orden.

 

Bedömning:

Jag gör bedömning utifrån din skriftliga och muntliga redovisning, hur du klarar att svara på frågorna efter varje redovisning samt hur väl du känner till de ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: