Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder

Skapad 2020-01-07 10:00 i Ärentunaskolan Uppsala
Geografi - Rika och fattiga länder
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi bor i Sverige, ett av världens rikaste länder. De flesta i vårt land har möjlighet att få ett långt och bra liv med en materiellt hög standard. I världens fattigaste länder är förutsättningarna för ett långt och bra liv betydligt sämre. Där kan det råda brist på det mesta som invånare i rika länder ser som självklarheter, till exempel mat, rent vatten, skolor, hälsovård och sjukvård. Annat som kan göra livet i fattiga länder svårt är bristen på demokrati och dåligt utvecklad infrastruktur, som vägar och järnvägar. Målet med det här avsnittet är att du ska kunna: * Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, genom att lära dig om olika platsers sårbarhet och hur rikedom och fattigdom påverkar människors möjligheter att påverka sina livsvillkor. * Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen genom att lära dig om hur man kan göra olika indelningar av fattiga och rika länder och vad som kännetecknar ett rikt och att fattigt land. * Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbarutveckling genom att lära dig om de 17 globala målen i Agenda 2030 och fattigdomsbekämpning. * Undersöka omvärlden och då använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. föra resonemang om hållbarhetsfrågor och värdera olika förslag och väga in konsekvenser för människa, samhälle och natur.

Innehåll

Arbetsmaterial: Utvalda delar av läroboken Geografi 7-9 Utkik, Gleerups förlag(160-187), instuderingsfrågor, kartbok, Studi-filmer, föreläsningar/diskussion och anteckningar från dessa samt övrigt utdelat material.

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för historia, Lgr 11

 • Hur är jordens befolkning fördelad?
 • Vad blir det för konsekvenser av ojämn befolkningsfördelning?
 • Vilka metoder används för att samla in, bearbeta och värdera geografisk data?
 • Vilka centrala ord och begrepp behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi?
 • Vilka intressekonflikter om naturresurser finns det, till exempel om tillgång till vatten och mark?
 • Vad finns det för orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser?
 • Vad finns det för sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet?
 • Hur kan vi identifiera sårbara platser och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker?

Bedömning och utvärdering: 

 

Sker genom seminarieuppgifter, diskussion och skriftliga förhör, med utgångspunkt i de övergripande frågorna ovan.

 Centralt innehåll från Lgr 11 som behandlas i detta arbetsområde

 • Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Uppgifter

 • Geografi 9C - begreppsprov "Rika och Fattiga länder" 200129

 • Geografi 9A - begreppsprov "Rika och Fattiga länder" 200129

 • Rika och fattiga länder - Platsers sårbarhet

 • Rika och fattiga länder - Platsers sårbarhet

 • Biståndet

 • Geografi 9A - begreppstest Rika och Fattiga länder

 • Geografi 9C - begreppstest Rika och Fattiga länder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: