👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI: Porträtt Karl XII

Skapad 2020-01-07 10:04 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

Så här arbetar vi:

 • Vi går igenom, ser på film och diskuterar olika frågor kring Stormaktstiden. 
 • Vi skriver porträtt om Karl II.  

Bedömning

Du visar kunskap genom:

 • Att skriva ett prov om Stormaktstiden. 
 • Att skriva ett porträtt om Karl II. 
 • Delta i diskussioner och arbetsuppgifter på lektionerna. 

Det här ska du kunna:

- Hur Sverige blir en stormakt.
- De många krigen och hur de påverkade vanliga människor. 
- Hur kungarna blir enväldiga.
- Hur adelns makt först ökar men sedan minskar. 
- De grymma häxjakterna. 
- Olika folk i det svenska riket. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris Stormaktstiden

Porträtt

E
C
A
Undersöka utvecklingslinjer
Du beskriver Karl XII på ett enkelt sätt. Du har med minst två historiska händelser kopplade till Karl XII.
Du beskriver Karl XII på ett utvecklat sätt. Du har med minst tre historiska händelser kopplade till Karl XII.
Du beskriver Karl XII på ett välutvecklat sätt. Du har med minst fyra historiska händelser kopplade till Karl XII.
Begrepp
Du använder några få enkla historiska begrepp i ditt porträtt. Du använder de på ett korrekt sätt.
Du använder några historiska begrepp i ditt porträtt. Du använder de på ett korrekt sätt.
Du använder flera historiska begrepp i ditt porträtt på ett genomtänkt sätt. Begreppen lyfter textens kvalitet.
Källor
Du använder en källa på ett korrekt sätt.
Du använder flera historiska källor på ett korrekt sätt.
Du använder flera välvalda och trovärdiga historiska källor på ett korrekt sätt.
Egna reflektioner och kopplingar
Du skriver en kort reflektion kring Karl XII och hans regeringstid.
Du skriver en utvecklad reflektion kring Karl XII och hans regeringstid.
Du skriver en välutvecklad reflektion kring Karl XII och hans regeringstid och kan dra kopplingar till samhället idag.