Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media i samhället

Skapad 2020-01-07 10:22 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F
Du använder säkert olika medier varje dag. Kanske har du lyssnat på en pod på morgonen? Eller läst en tidning? De är båda exempel på olika typer av medier. I detta arbetsområde kommer du att fördjupa dig i massmedier och sociala medier. Du kommer även att få lära dig hur information sprids och hur du kan vara källkritisk. I slutet av arbetsområdet kommer du att kika närmare på reklam och hur du påverkas av den. Som avslutning kommer ni i grupper att få ett medieuppdrag kring något som ni har fastnat lite extra för.

Innehåll

Vad?

-Olika samhällsvetenskapliga begrepp som till exempel massmedia, sociala medier och censur.

-Vad massmedia är och används till.

-Vad sociala medier är och vad de används till.

-Kunna diskutera reklam och dess påverkan

-Kunna diskutera hur man beter sig ansvarsfullt i medier

-Kunna betrakta media och reklam med ett källkritiskt perspektiv.

 

Hur?

Arbetsområdet börjar med att eleverna får lära sig om informationsspridning. Därefter delas arbetsområdet in i två delar. Den första delen tar upp vad massmedia är, massmedias roll och källkritik. Den andra delen är upplagd på liknande sätt men fokuserar på sociala medier. Här får eleverna även fördjupa sig i hur man agerar ansvarsfullt vid användning av olika medier.

Därefter får eleverna arbeta med reklam och hur de kan påverkas av reklam. De får även arbeta med hur könsroller syns i reklam. Detta för att ifrågasätta och utmana elevernas tänkande kring stereotypa skildringar av könsroller och sexualitet.

Arbetsområdet avslutas med att eleverna får ett uppdrag att skriva en sång, en rap eller en berättelse kring något ur arbetsområdets olika delar.

 

Varför?

-Syftet med detta arbetsområde är att eleverna får lära sig vad som kännetecknar olika medier, vad de spelar för roll i vårt samhälle och hur de kritiskt kan granska dessa.

 

 

Förmågor från Lgr 11

-söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

Centralt innehåll från Lgr 11

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: