Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Matematik Kometen

Skapad 2020-01-07 10:22 i Gottsta förskola Norrtälje
Förskola
Lpfö 18; - Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. - Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Innehåll

  • p-Januari-Mars
    I planeringen ska värdegrunden, Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Barns inflytande, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

Vi har fått fler barn och yngre barn så vi har fått förändra vår miljö. I vår miljö erbjuder vi material som stimulerar matematiskt tänkande. Vi har sorteringsmaterial, logiska block, spel, pussel, våg, böcker samt sagopåsar m.m. Vi delar upp barnen i mindre grupper större delen av dagen t e x samlingen, aktiviteter, på- och avklädning. Vid samlingen har vi rim, ramsor och sånger. Vi räknar barnen, vilka som är här, vilka fattas.Vi leker matte-lekar, har mini-röris, yoga m.m. I våra vardagliga rutiner och planerade aktiviteter pratar vi medvetet med barnen om det vi gör.

 

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

Att barnen ska bli bekanta med olika matematiska begrepp.

Att barnen ska få så många olika upplevelser av vad matematik är t ex. antal, tal, mönster, rumsuppfattning, sortering, lägesord, former, vikt och volym m.m.

Att få in matematik i leken med hjälp av olika rekvisita.

Att barnen är bekanta med att det finns tecken för siffror, mängd, lägesord och former.

Att vi utökar bilder som stöd. 

 

Hur gör vi? Beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

Vår generativa fråga är: Varför räknar vi?

Vi delar upp barnen i mindre grupper. 

På samlingen har vi rim, ramsor och sånger med matematiska begrepp. Vi använder uppdragskort med matematiska begrepp.

Vi börjar med att mäta längden på barnen och ser sen vart det leder.

Vi lär oss nya tecken för siffror, lägesord och former.

Vi gör i ordning fler bilder som stöd t e x i hallen, samlingen, bilder att ta med på aktiviteten.

På våra skogsutflykter jämför och mäter vi, plockar olika material som vi räknar, uppdragskort med olika matematiska begrepp,  vi ser former och mönster, vi har sagopåsar med oss till skogen m.m.

Vi skaffar rekvisita för att stimulera rolleken  t e x gör vi trolldeg tillsammans med barnen.

Vi bakar med olika degar både ätbara och och inte ätbara.

 

 

 

(Hur blev det? Reflektion och analys skrivs i rutan för reflektion och analys. Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: