👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:26 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Du kommer att jobba med olika typer av texter under v 3-6

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

Efter avslutad område ska du lämna in skriftlig uppgift i form av dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag. Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågor kring din dikt.

Uppgifter

 • Skriv dikt

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6