Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:26 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 7 Modersmål
Du kommer att jobba med olika typer av texter under vecka fem veckor.

Innehåll

Att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter, efter avslutet område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt. dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag. den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande fråga kring din dikt. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: