Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva en dikt

Skapad 2020-01-07 10:30 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 6 Modersmål
Du kommer att lära dig att skriva en dikt

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på  poesi och dikter. 

Efter avslutat område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt

Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag.

Den ska läsas inför gruppen med rätt exitstrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågor kring din dikt.

Uppgifter

 • Skriva en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: