Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-01-07 10:37 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 4 Historia
Det kan vara svårt att föreställa sig en värld utan affärer, duschar och mobiltelefoner men inget av detta fanns under forntiden. Hur klädde sig människor när inte klädbutiker fanns och hur lagade de mat när ingen hade uppfunnit spisen ännu? Tänk vad förvånade forntidens människor skulle bli om de kunde resa i tiden och hälsa på hos oss med alla våra bekvämligheter. I det här arbetsområdet kommer du att få repetera dina kunskaper om stenåldern, bronsåldern och järnåldern men du får också fördjupa dig i vikingatiden, den sista perioden under järnåldern. Häng med på en resa till en värld där Valhall lockade krigarna och människor ristade i sten för att berätta om sina äventyr.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • berätta om livet under forntiden
 • beskriva hur det såg ut i en vikingaby
 • beskriva vad vikingarna arbetade med
 • diskutera hur det kan ha varit att leva under vikingatiden
 • berätta hur livet såg ut för barn på vikingatiden
 • jämföra ditt liv i dag med barns liv på vikingatiden
 • berätta om någon asagud
 • berätta varför vikingarna trodde och offrade till en viss asagud
 • berätta vart de svenska vikingarna åkte på handelsresor
 • ge exempel på varor som vikingarna handlade med
 • diskutera skillnader mellan handel och resande då och nu
 • ge exempel på hur historiska källor kan användas
 • berätta om hur vikingarna levde utifrån två olika källor
 • ge förslag på varför de två källorna framställer vikingarna på olika sätt
 • resonera om hur källorna kan användas
 • berätta vilka spår från vikingatiden som vi kan se i dag

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • upptäcktsresor
 • träl 
 • arkeolog
 • blot
 • asagudar
 • fornlämning
 • runsten

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

Filmer

Sli.se:

Rena rama forntiden: Vikingar

Rena rama forntiden: Resa

Järnåldern - Spår av gudar, offer och vikingar

Vikingar - Runor och myter

Kvinnor i den svenska historien - Forntid

Historiepolisen: Leif Eriksson

Serien Odens rike

Vikingatiden - Resan tillbaka del 1

Vikingatiden - Resan tillbaka del 2

Vikingatiden - Resan tillbaka del 3

Birka - Vikingastaden

Tusen år till julafton, avsnitt 1 och 2

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia: Vikingatiden åk 4

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **enkla** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **utvecklade** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **välutvecklade** resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **enkla** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **utvecklade** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **välutvecklade** och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: