Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 9a, 9c och 9e.

Skapad 2020-01-07 10:37 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Välkomna till Hkk! Här varvar vi praktiskt arbete i köket med teori. Från vecka 3 och fram till sportlovet fokuserar vi på arbetsprocess och resultat. Vi arbetar också med jämställd hemma. Begreppen hälsa, ekonomi och miljö löper som en röd tråd genom lektionerna.

Innehåll

 

Hem och konsumentkunskap åk 9A, 9C och 9E. Våren 2020.

 

Vecka.

Teori.

Praktiskt moment.

Lektionens mål.

LGR-11. Centralt innehåll. Löper över terminen.

3

Välkomna tillbaka!

Gruppindelning.

Terminsplanering.

Kunskapskrav.

Ratatouille med valfri kolhydrat.

Förmågorna: planera, hantera och värdera går vi igenom.

Hygien i köket.

¤ planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

4

Miljö och livsstil.

Hållbar utveckling.

Biscotti med frukt och frön.

Eleverna blir mer medvetna om de 17 globala målen.

¤ planering och organisering av bakning och andra uppgifter i hemmet.

5

Forts Miljö och .. Olika former av vegetarism. Hitta ditt sätt att må bra.

Soppa. Grön ärtsoppa / Nötfärs / Veganfärssoppa.

Hållbar vardag. Begreppen hälsa, ekonomi och miljö.

¤ konsekvenser av olika konsumtionsval.

6 halv

klass

Kort genomgång bak med bakpulver/jäst.

Eleverna skriver om arbetsprocess och resultat.

Valfritt bak med bakpulver eller jäst.

Eleverna övar olika bakmetoder. Eleverna skriver en teoriuppgift.

¤ ställningstaganden vid val av livsmedel.

7 halv

klass

Byte av grupp. Se ovan.

 

 

 

8

Sportlovsmys i köket.

Pizza.

Eleverna myser i köket. Vi använder samtalskort och frågekort vid måltiden.

¤ måltidens betydelse för gemenskap.

9

SPORTLOV.

 

 

 

 

Med reservation för ändringar. ( det är inte alltid man kan lita på leverans av varor, eller när det är schemabrytande aktiviteter på skolan ).

 

Vi arbetar med fler mål under lektionerna än vad jag har skrivit här.

 

Eleverna arbetar 2 till 3 st i varje kök. Att öva samarbete är mycket viktigt inför framtiden!

 

Under veckorna 3-8 bedöms kunskapskrav 1 och 2. Dessa bedöms löpande då kraven handlar om det praktiska arbetet i köket. Jag skriver lektionsanteckningar vid varje tillfälle.

 

Under veckorna 6 och 7 bedöms kunskapskraven 3 och 4. Eleverna skriver om arbetsprocess och resultat, samt om livsmedel och om begreppen hälsa, ekonomi och miljö.

 

Vi arbetar med hem och konsumentkunskapsboken. Där hämtar vi också de flesta recepten. Vi arbetar också med naturskyddsföreningens bok- Ett Hållbart Liv.

 

Det krävs en hel del ansvar av mig som undervisande lärare men även av mina fina elever, då vi är hela klassen i köket

 

Vecka 9 SPORTLOV.

 

 

 

Matriser

Hkk
HKK 7-9

Mat, måltider och hälsa

F
E
C
A
Planera och tillaga måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder, livsmedel, utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Anpassade måltider
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumtion och ekonomi

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Privatekonomi
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då väl utvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter/Skyldigheter
 • Hkk  7-9
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Miljö och livsstil

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Hållbarutveckling
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: