Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och utvärdera styrketräning

Skapad 2020-01-07 10:48 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Under detta arbetsområde ska du jobba med att planera, genomföra och utvärdera egna styrkeprogram.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Syfte
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Centralt innehåll
 • Idh 7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh 7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh 7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh 7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh 7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa, diskutera och jobba med en text kring styrketräning. 

Ni kommer att få genomföra olika styrketester i början, mitten och slutet av perioden för att veta vilken startnivå ni har och hur ni utvecklats under perioden. 

Ni ska planera för ett styrkeprogram som ni sedan ska genomföra i skolan (och hemma om ni vill) och utvärdera efter hand. 

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du planerar, genomför och utvärderar din styrketräning kommer att bedömas. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att aktivt delta på lektionerna!

Genom att göra en planering för ett styrkeprogram!

Genom att kontinuerligt dokumentera din träning i ditt häfte!

Genom att utvärdera din träning och dina resultat!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Planering och utvärdering av styrkeprogram

Planeringsförmåga

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planering av styrkeprogam
Du behöver träna mer på vilka olika övningar du kan sätta ihop till ett styrkeprogram!
Du väljer ut och dokumenterar övningar som du kan genomföra, samt förklarar lite om hur övningarna går till. Du kan dessutom visa på vilken typ av styrketräning du använder dig av. T ex cirkelträning, crossfit, tabatha, mm.
Du väljer övningar som du kan motivera relativt väl, genom att bl a förklara hur övningarna går till och vad du tränar för muskler i övningen. Du kan dessutom relativt väl motivera varför du valt just denna typ av styrketräning och varför du valt att sätta ihop ditt styrkeprogram som du gjort. T ex att du får med hela kroppen i programmet.
Du väljer övningar som du kan motivera väl, genom att bl a detaljerat förklara hur övningarna går till och vad du tränar för muskler. Du använder begrepp som koncentriskt/excentriskt, dynamiskt/statiskt osv på rätt sätt när du förklarar dina övningar. Du kan dessutom väl motivera varför du valt just denna typ av styrketräning och varför du valt att sätta ihop ditt styrkeprogram som du gjort. T ex hur du väljer att fokusera på vissa muskelgrupper vid olika tillfällen i ditt program, eller att du tränar både framsidan och baksidan av en kroppsdel, mm.

Förebygga skador

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga skador vi styrketräning
Du behöver träna mer på vad du ska tänka på för att inte skada kroppen vid olika styrkeövningar.
Till viss del kan du beskriva hur övningarna ska utföras. Vid några övningar kan du dessutom hjälpligt beskriva vad du ska tänka på för att inte skada kroppen.
Du beskriver relativt väl hur övningarna ska utföras. Du kan i stora drag beskriva vad du ska tänka på i övningarna för att du inte ska skada kroppen. Du kan relativt väl motivera hur du valt att sätta ihop ditt styrkeprogram med tanke på att förebygga skador. T ex i vilken följd du väljer att lägga de olika övningarna.
Du beskriver väl hur övningarna ska utföras. Du kan i detalj beskriva vad du ska tänka på i övningarna för att du inte ska skada kroppen. Du kan väl motivera hur du valt att sätta ihop ditt styrkeprogram med tanke på att förebygga skador. T ex i vilken följd du väljer att lägga de olika övningarna och vilken intensitet du väljer att jobba i.

Utvärdering

 • Idh  E 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utvärdering av faktorer som påverkat.
Ex på olika faktorer: Val av övningar/styrkeprogram Träningsfrekvens Träningsintensitet
Du behöver nämna någon eller några faktorer som har påverkat din hälsa och dina resultat.
Du kan utvärdera din träning genom små kommentarer om hur träningen har gått och hur du upplevde den efter varje enskilt tillfälle. Du kan ge enkla kommentarer kring dina olika testresultat och vad det kan bero på efter träningsperioden.
Du utvärderar din träning kontinuerligt, skriver kommentarer och gör små förändringar vid behov. Du för ett relativt väl utvecklat resonemang om olika faktorer som har påverkat dina resultat och din hälsa. Du kan dessutom nämna någonting om hur du bör gå vidare med din styrketräning.
Du utvärderar din träning kontinuerligt, skriver kommentarer och gör små förändringar vid behov. Du för ett väl utvecklat resonemang om olika faktorer som har påverkat dina resultat och din hälsa. Du kan dessutom visa på hur du skulle behöva utveckla och förbättra din träning för att du ska kunna utvecklas ännu mer.

Delta

 • Idh  E 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utförande av styrkepass
Din förmåga att utföra styrkepassen kännetecknas av att:
Du kommer inte riktigt igång och genomför dina styrkepass. Du är oftast inaktiv.
Du genomför dina styrkepass. Du behöver ofta stöd och hjälp för att komma igång och genomföra dessa.
Du kommer igång och jobbar aktivt med dina styrkepass. Du strävar efter att utföra övningarna så väl som möjligt. Vid enstaka tillfällen behöver du stöd och hjälp för att komma igång och/eller genomföra passen.
Du jobbar aktivt och fokuserat med dina styrkepass. Du är väldigt noggrann med hur övningarna ska gå till för att maximera din träning. Du är mer eller mindre självgående.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: