Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi åk 8

Skapad 2020-01-07 11:01 i Söndrumsskolan Halmstad
Fotosyntes, cellandning och kroppens näringsämnen
Grundskola 7 – 9 Kemi
En människa är egentligen en avancerad kemisk fabrik. Kroppen tar in råvaror i form av föda och syre. Sedan sker mängder med kemiska reaktioner i kroppen. Det bildas nya ämnen, samtidigt som det frigörs energi och värme.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och examination

Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll
I årskurs 7–9
Kemin i naturen
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Kemin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enklare resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Konkreta mål

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig

 • Hur kolhydrater bildas och varför djur och människor behöver dem
 • Vad kroppen använder fett till
 • Hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de har i kroppen
 • Varför vi behöver vitaminer och mineralämnen

Undervisning:

Livets kemi delas in i följande områden:

 • Fotosyntes och cellandning
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
 • Vitaminer och mineralämnen

Arbetssätt:

 • Föreläsningar
 • Laborationer 
 • Filmer
 • Självstudier

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd efter hur du genomför laborationer med tanke på säkerhetstänkande, genomförande och laborationsrapport.  Du kommer få visa dina kunskaper dels på lektioner, men även på ett skriftligt prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: