👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-07 11:02 i Skogsgläntans idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Hur kan vi på olika sätt belysa begreppet hållbar utveckling med de yngsta barnen på förskolan?

Innehåll

Hållbar utveckling - Bollen vårterminen 2020

 

Syfte: med hållbar utveckling är att barnen skall ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. 

Vi kommer även att arbeta med hälsa, klimat, idrott & hälsa, vara ute utanför förskolegården. 

 

Vi vill koppla begreppet hållbar utveckling till:

Hälsa, vad behöver man för att må bra? Återhämtning-vila under hela dagen, en balans mellan rörelse och vila. Måltidssituation

Vi tittar på hela dagen på förskolan. Hur kan det flyta på bästa sätt? Vad visar barnen intresse för, när är dom trötta? Vi arbetar med tydliga rutiner som barnen kan vara delaktiga i. 

Vila: Alla barnen går in och vilar för att de ska kunna få en paus. Vi lyssnar på lugn musik, en del barn somnar och en del barn somnar inte. Fördel med att det varit samma personal som har varit inne på vilan varje dag - barnen kommer snabbt ner i varv. De barn som inte somnar har vi plockat fram bordsaktiviteter till och/eller läser vi för. 

Vi har en tanke om att dela upp barngruppen i mindre grupper, dels för att få ner ljudnivån och för att alla barn skall ha möjlighet att ha inflytande över sin situation. 

Rörelse: Vi har med rörelseperspektivet i våra planeringar, Vi försöker att vara ute varje dag - på gården finns mycket möjlighet till rörelse och motorisk träning. Vi har precis invigt vår nya hinderbana. Vi arbetar med Mini-Röris, och åker in till Friskis en gång per termin. Vi har pratat om att åka buss till skogen för att ytterligare utmana oss i att träna vår motorik.

Måltidssituation: vi diskuterar kring matsvinn - att man kan ta mer än en gång, vi sitter alltid vid tre bord under lunchen -vi ser att det gynnar bland annat språkutvecklingen, samspel och kommunikation. Man ökar sinnesupplevelsen om man sitter färre vid bordet.   

Social hållbar utveckling - hur vi är mot varandra, vi använder oss av stopptecken, både verbal och ickeverbal kommunikation.

Skräp: Plocka skräp på våra promenader och prata kring vad som inte ska finnas i naturen. Egen sopsortering där barnen är delaktiga(Sopsamlarmonster?)

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18