Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solstrålens planering, matematik

Skapad 2020-01-07 11:05 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Skapa intresse, förståelse och förmåga inom matematik. Tematiskt arbetssätt genom affär.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan

b. Varför har vi valt dessa mål?

Vi vill utmana på ett lustfyllt sätt inom matematik, barnen är intresserade av bygg och konstruktionslek, vi vill ge dem förutsättningar att skapa ett större intresse, förståelse och förmåga i ämnet.

Då vi har flera modersmål i barngruppen vill vi uppmärksamma det genom att lyfta begrepp på olika språk.

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen getts förutsättningar att:

 • Räkna
 • Förstå att siffran som symbol har ett värde och koppla ihop det med antal
 • Sortera och klassificera
 • Kunna färgerna
 • Upptäcka och skapa egna mönster
 • Kunna former
 • Resonera matematiskt
 • Få begrepp om tid och rum

 

3. Planerad tidsperiod:

 Januari 2020 - Mars 2020

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Den planerade undervisningen kommer ske i smågrupper
 • Genom leken inspirera till ett intresse för att lära sig mer.

 - Lärmiljö:

 • Material som redan ingår i barnens lek används och material kommer att presenteras och användas på nya sätt. 
 • Naturmaterial på gården och i närmiljön utforskas.
 • Vi bygger upp en affär tillsammans med barnen. 

 - Planerad undervisning:

 • I smågrupper under förmiddagen sker den planerade undervisningen.
 • Lekar och aktiviteter erbjuds för att ge förutsättningar 
 • Ta tillvara och uppmärksamma matematiken även vid tex städning, måltider, påklädning.
 • Väva in matematiken i Före Bornholmsarbetet. 

 

Dessa områden lyfts extra i denna planering:


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Ta tillvara på situationer i leken för att bedriva undervisning

  
- Digital kompetens

Använda appar tillsammans, tex Nationalencyklopedins appar inom matematik

 

- Flerspråkighet

Räkna på barnets modersmål, lyfta begrepp på andra modersmål än svenska 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: