Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 7C Debatt och argumentation

Skapad 2020-01-07 11:11 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under momentet kommer vi lära oss prata inför varandra. Inledningsvis kommer ni att debattera i grupper för att förstå vad ett bra och mindre bra argument är. Vi kommer utgå från den retoriska arbetsprocessen när vi arbetar. Vi kommer gå igenom vad som gör ett tal bra - hur man står när man pratar inför folk, vilka stilfigurer man kan använda för att få folk att haja till och hur man skriver ett manus.

Innehåll

 

Vi kommer att: 

 • Gå igenom fakta om den retoriska arbetsprocessen
 • Öva på att tala inför och med varandra
 •  Ha debatt i grupper (uppgift 1)
 • Hålla ett tal en och en (uppgift 2)

 

 

Mål med arbetet

Ni ska lära er leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Ni ska även lära er ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. På så sätt förstår ni ord och begrepps nyanser och värdeladdning. Ni kommer slutligen lära er hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Arbetsform

Uppgift 1: Ni ska debattera i grupper. Ni är tre elever i varje grupp. Två grupper får samma ämne, men den ena grupper är för och den andra är emot. Ni kommer sedan debattera mot varandra i klassrummet på måndagens lektion vecka 4.

 

Uppgift 2: Ni ska skriva ett argumenterande tal enskilt. Ni ska berätta varför man ska köpa en viss sak. Vad du ska prata om bestämmer Gina. Under vecka 8 kommer ni hålla tal.

 

Bedömning

1)      Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

2)      Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

3)      Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Vecka

Onsdag

Blandgrupper ABC

Fredag

2

Lediga

Genomgång: Den retoriska arbetsprocessen. Genomgång av uppgift 1.

Hur argumenterar man? Grupparbete: Mind map.

3

Grupparbete: Sök efter fakta. Vilka motargument finns?

Sitt i tvärgrupper och gå igenom argument. Förbättra.

Grupparbete: Förberedelser.

4

Grupperna debatterar.

Inventio/dispositio: Genomgång av uppgift 2. Vad är en bra källa?

Inventio/ dispositio: Ethos, logos, pathos. Stilfigurer.

5

Elocutio: Vad är bra ord?

Vi skriver tal. Argument 1 ska vara klart.

  Elocutio: Vi skriver tal. Argument 2 ska vara klart.

Elocutio: Vi skriver tal.

6

Elocutio: Vi skriver tal.

Elocutio: Vi skriver tal.

Torsdagens lektioner inställda.

Elocutio: Vi skriver tal.

7

Elocutio: Vi skriver tal. Nu ska hela talet vara klart!

Memoria/actio: Hur står vi? Hur memorerar vi saker?

Memoria/actio: Övning för att lära sig komma ihåg.

8

Hålla tal, grupp 1.

 

Hålla tal, grupp 3.

Emendatio: utvärderingar

 

Hålla tal, grupp 2.

 


                                                                Sportlov 

Uppgifter

 • Instruktioner för redovisning av uppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Åsö Grundskola 7 Debatt och argumentation

Debatt (uppgift 1)

E
C
C
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Argumenterande tal (uppgift 2)

E
C
C
Hålla tal
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva olika texter
Argumenterande text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: