Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati Grodan vt. 20 Februari-april.

Skapad 2020-01-07 11:11 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 • Att barnen utvecklar sin förståelse för andra människors förmågor och kompetenser för att således utveckla sin acceptans för allas likheter och olikheter 
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att reflektera och analysera om livets olika etiska dilemman och frågor
 • Att barnen utvecklar sin empatiska förmåga för allt levande, både djur och människor, och att de utvecklar sin förmåga att kunna se ett samband över hur människa, djur, natur och samhälle påverkas av varandra 

Aktivitet:

 • Rollspel där både vi vuxna och barnen deltar. Både goda och sämre situationer spelas upp. Vi utgår från fyra av kompisböckerna, ”säg stopp” - lyssna på stoppet, ”dela med sig”, ”säg förlåt ” - göra förlåt, ”visa dina känslor”.
 • Vi tar hjälp av biblioteket att hitta litteratur i ämnet empati. Vi har planerade lässtunder med efterföljande samtal där alla får komma till tals.
 • Positivt förstärkande när barnen ser varandra och andras behov.
 • Vi pedagoger lyssnar aktivt in barnen under hela dagen. Hjälper barnen att få förståelse för egna och andra människors upplevelse och känslor.

När? Var? Hur? Varför?

- Vi pedagoger tar kontakt med biblioteket och ber om litteratur inom ämnet empati. Vi går till biblioteket med barnen vid både planerade och spontana tillfällen.

- Rollspel vid främst samlingar före lunch. Vi spelar upp olika dilemman och situationer som barnen sen får hjälpa till att lösa. Vi har valt rollspel för att det ska bli tydligt och konkret för barnen samt för att väcka funderingar hos dem kring empati. 

Utvärdering

 V

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: