Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-01-07 11:25 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 Matematik
Arbetet ska handla om vinklar, omkrets, area och skala. Dessutom ska du kunna enhetsomvandling, problemlösning samt beskriva begrepp som tillhör området.

Innehåll

Lärandemål: 

Avbilda och beräkna med hjälp av skala 

Du ska kunna hitta samband mellan figurers form och deras omkrets och area

Du ska kunna använda begrepp som hör till området

Du ska känna igen trubbig, spetsig och rät vinkel

Du ska kunna mäta, rita och uppskatta vinklar

Du ska kunna beräkna vinkelsummor

Du ska kunna konstruera olika geometriska figurer

Du ska kunna lösa problem i flera steg

Du ska kunna räkna ut omkrets hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna räkna ut arean hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna använda skala i vardagliga situationer.

 

Begrepp:

 

Vinkel, vinkelsumma,spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, sidovinklar, diagonal, triangel, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, höjd, bas, längd, bredd, rektangel, kvadrat, parallellogram, omkrets, cirkel, radie, diameter, area, skala, romb, kvadratmeter, förminskning och förstoring

 

Veckoplanering:

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Pass 4

Uppgifter

Aktiviteter

50

Enhetsomvandlingar

         

51

Skala och vinklar

     

Kunna trubbig, spetsig, rät vinkel & Vinkelsumma och använda gradskiva. 

 
             

2

Utgår

Utgår

Vinklar

Vinklar

s 214 -217

s.220 - 223

http://www.matteva.fi/geometri/uppskattavinkel.html#uppgift

3

Vinkelsumma

Vinkelsumma

Vinkelsumma

Para ihop begrepp

s 214 -217

s.220 - 223

Laboration: bevisa vinkelsumma s. 218

4

Omkrets

Bedömning 

Känna igen trubbig, spetsig och rät vinkel

Mäta, rita och uppskatta vinklar

Beräkna vinkelsummor

Omkrets

Omkrets

s.226 - 231

Omkretsen av en cirkel s. 225


Jämföra omkrets mellan olika figurer

5

Area

Area

Area

Area

s.237 - 241
“Omkrets och Area” s. 236

Räkna med flaggor

6

Area

Bedömning 

Begrepp

Area

Area

s.237 - 241

 

7

Repetition

Hönsgården (omkrets + area)

Bedömning

Skala

Skala

s. 245-249

Rita rum och figurer

9

Komplettering / fördjupning   

10

Komplettering / fördjupning

(Studiedag onsdag)

   

 

Samverkat med eleverna i 7A, 7B, 7C, 7D, 7E 

 

 

Uppgifter

 • Geometriprov 21/5

 • Finn sex fel

 • Hönsgården

 • Area

 • Omkrets

 • Hönsgården

 • Area

 • Omkrets

 • Bedömning av begrepp inom geometri

 • Bedömning: Beskriva begrepp

 • Bedömning av vinklar.

 • Bedömning - beskriva begrepp

 • Bedömning - beskriva begrepp

 • Bedömning omkrets och area

 • Bedömning begrepp

 • Bedömning vinklar

 • Bedömning Vinklar och vinkelsummor

 • Bedömning på vinklar och vinkelsumma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: