Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagboken, ett romanprojekt.

Skapad 2020-01-07 11:35 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer under vårterminen arbeta med romanprojektet "Dagboken", skapat av Josef Sahlin. Under projektet kommer ni att författa er egen bok! Ni kommer varje vecka få olika uppdrag som ni ska fullfölja. Både på papper och digitalt. Under arbetet kommer ni att öva på att skriva olika texttyper och även löpsedlar, reklamtexter, poesi, instruktioner och recensioner. Ni kommer under arbetets gång läsa varandras texter och hjälpa varandra att förbättra texterna.

Innehåll

 

Lärandemål

 

Du ska följa instruktionerna i de olika uppdragen som du får varje vecka och skriva en egen dagboksroman.

 

Din text ska ha en fungerande handling, en röd tråd.

 

Du ska använda enkla regler för stavning och användning av skiljetecken i din text.

 

Du ska skriva miljö- och personbeskrivningar.

 

Din text ska innehålla gestaltande beskrivningar.

 

Du ska läsa andras texter och ge tips och råd om förbättringar.

 

Du ska bearbeta din egen text utifrån tips och råd från andra.

 

Du ska skriva dialog med talstreck.

 

 

 

Undervisning

 

Vi kommer att läsa utdrag ur dagboksromaner för att undersöka strukturen och för att få inspiration. Ex. Anne Franks dagbok, Nikkis dagbok och Dagbok för alla mina fans.

 

Vi kommer att diskutera vad som gör en bok rolig/spännande. Finns det några knep?

 

Vi kommer att ta del av intervjuer med författare för att få tips.

 

Vi kommer att prata om vad ett persongalleri är och öva på att att planera sitt skrivande.

 

Vi kommer att prata om dialog och regler kring hur dialog skrivs.

 

Vi kommer att träna på att ge och ta emot feedback.

 

Vi kommer att träna på gestaltande beskrivningar.

 

Vi kommer att träna på att ”bygga ut" texter med hjälp av beskrivande ord.

 

 

 

Bedömning

 

Du visar att du har lärt dig när du är aktiv på lektionerna.

 

Du visar att du har lärt dig genom hur du utformar din text.

 

Du visar att du har lärt dig genom hur du ger och tar emot feedback.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: