Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2: Upp med ridån

Skapad 2020-01-07 11:45 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar vidare med kapitel 2 i Simsalabim 5. I kapitlet kommer ni få lära er mer om hur man skriver ett manus och hur man skriver en tidningsartikel. Ni kommer även få chansen att göra en talkshow på pjäsen " Mio min Mio" samt redovisa en nyhet som om det vore en nyhetssändning.

Innehåll

Syfte:

-Bekanta och lära sig om olika sätt att uttrycka sig: pjäs. 

-Lära sig om textyperna pjäs och tidningsartikel.

-Öva på att sammanfatta texters innehåll.

-Utveckla språkriktigheten kring sammansatta ord och särskrivning. 

- Utveckla kunskap och förståelse för vad begreppet upphovsrätt är och vad det innebär. 

Bedömning:

- Skivuppgifter

- Diskussionsuppgifter

- Muntliga redogörelser

Tidsplan:

Vårtermin 2020 v. 2 till v. 7

Begreppslista:

Förförståelse- det man redan vet 

skönlitteratur- berättande och beskrivande texter

pjäs- den text som används när man spelar en teaterföreställning

bearbeta texten- arbeta med texten för att få en bättre förståelse

budskap- det viktigaste innehållet i texten

talkshow- tv-program där man pratar om olika saker på ett underhållande sätt

analysera texten- undersöka texten noggrant

personanalys-undersök personens funktion och betydelse i en text

karaktär-roll

scen-den plats man är på när man spelar teater, även del av pjäs

replik-det skådespelarna säger

scenanvisning-beskrivning i pjäser som talat om hur författaren tänkt att scenen ska se ut eller hur skådespelaren ska agera

grammatik- regler för hur ord och tecken i ett språk  ska användas 

särskrivning- ord som delas upp i olika delar när man skriver dem fast de ska sitta ihop

sammansättning- skriva ihop ord så att de bildar ett nytt ord

börja en berättelse- inleda en berättelse, kan se olika ut på olika sätt

språklig variation- att kunna anpassa språket efter situation 

tidningsartikel- text i tidningen

rubrik-överskrift 

ingress-kort sammanfattning av artikel 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: