Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Ankaret HT 19

Skapad 2020-01-07 11:48 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga och känna att de vågar ta för sig och vågar prova nya saker. Att alla barnen ska känna sig sedda och bekräftade och våga uttrycka sina önskemål.

 

Aktivitet:

I alla vardagliga rutiner och aktiviteter. Vi vuxna uppmuntrar barnen att våga prova och lita på sin förmåga, vi bekräftar barnen och ger positiv förstärkning, låter barnen prova mycket själva.  Vi skapar utrymme för barnens egna val och ger barnen möjlighet att påverka sin vistelse på förskolan.

 

När? Var? Hur? Varför?

I allt vi gör i vår verksamhet genom att vi vuxna lyssnar, uppmuntrar och bekräftar barnen. Vi vill skapa möjlighet för barnen att utvecklas till självständiga individer med god självkänsla.

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: