Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska What's Up? åk 3 vt20

Skapad 2020-01-07 12:08 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 3 Engelska
Under åk 3 kommer du att få utvidga ditt ordförråd i engelska. Du kommer att få ta del av tydligt talad engelska från filmer och från läroboken "What's Up?". Du kommer att få skriva enkla ord och meningar. Du kommer att träna att tala engelska med hela och enkla meningar.

Innehåll

Mål och syfte

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter mottagare, sammanhang och syfte
 • känna till var i världen man talar engelska

Ämnet engelska i åk 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för åk 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som i åk 6.

Innehåll

Du kommer att få se filmer på engelska.

Du kommer att få lyssna till uppläst text från läroboken What's Up?.

Du kommer att få skriva enkla ord och hela meningar på engelska.

Du kommer att delta i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater.

Du kommer att få sjunga enkla sånger på engelska.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • förstå enkla ord och instruktioner vid tydligt talad engelska
 • använda enkla ord och meningar, skriftligt och muntligt
 • delta i de olika aktiviteterna under lektionerna
 • besvara inövade enkla frågor i bekanta situationer
 • använda inövade ord och fraser
 • läsa och förstå bekanta ord. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3 vt19

Förstå talat språk

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Förstå innehåll (muntligt)
Du börjar förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker som du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker som du känner till.
Agera
Du börjar följa enkla muntliga instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Förstå innehåll (skriftligt)
Du börjar förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Redogöra, kommentera, agera
Du börjar följa enkla instruktioner som du läser.
Du kan följa enkla instruktioner som du läser.
Formulera sig
Du börjar säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommunicera (muntligt)
Du börjar ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Kommunicera (skriftligt)
Du börjar skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommentera och jämföra
Du börjar nämna något land där man pratar engelska.
Du kan nämna något land där man pratar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: