Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-07 13:35 i Hertingsskolan Falkenberg
Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Grundskola 4 Kemi Biologi Teknik
Med ”hållbar utveckling” menar man att allt det vi gör nu görs så att livet blir bra även i framtiden för allt liv på jorden. Och du är en del av allt detta. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur du kan bidra till en hållbar utveckling och framtid.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval, teknikval  och prioriteringar i vardagen.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden.
 • att argumentera kring teknikval för en hållbar utveckling.
 • att gå från idéer, via skiss och ritning till ett färdigt resultat.
 • att tydligt dokumentera med skiss och modeller. 
 • att förklara ord och begrepp t ex återvinning, återbruk, hållbar utveckling, kretslopp,  växthuseffekten, patent, ond och god teknik.
 • att känna till några svenska uppfinnare. 
 • att förstå materians uppbyggnad och kretslopp.
 • att förstå hur en atom är uppbyggd samt skillnad på atom och molekyl.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

- se  på filmen Pantresan och utifrån den arbeta med återvinning och återbruk 

- läsa och diskutera texter, enskilt och tillsammans. ( ex Boken om teknik)

- argumentera för och emot olika teknikval och miljöval.

- skapa konstverk genom att återbruka material, från idé, skiss, modell till färdigt resultat. 

- bygga atommodeller prata kring deras uppbyggnad. (Boken om fysik och kemi)

- arbeta enskilt, i par och i små grupper.

- muntlig och skriftlig presentera konstverker

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Bedömning

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden.
 • din förmåga att kunna resonera och argumentera  kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.
 • din förmåga att använda ord och begrepp för att förklara och och ge exempel på vad  t ex hållbar utveckling och växthuseffekten innebär.
 • din förståelse kring hur en atom är uppbyggd och att ingenting försvinner, utan bara ombildas.
 • din  förmåga att testa idéer, skapa en skiss och modell till ett färdigt konstverk.
 • din förmåga att dokumentera i text och bild

Hur ska det bedömas?

Genom att lyssna till din förmåga att argumentera och resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och din förmåga att  kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön. 

Genom ditt praktiska arbete vid skapandet av konstverket, samt din dokumentation.

Genom att du får förklara och berätta muntligt och skriftligt  och därmed använda dig av ord och begrepp du lär dig inom detta arbetsområde.

Genom ett test om atomer och molekyler, samt din egen atommodell.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: