👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk grovplanering Hattstugan-Värby och Rödluvans förskolor

Skapad 2020-01-07 13:51 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk grovplanering Hattstugan-Väsby och Rödluvans förskolor.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

 

Termin/Period: Vt 2020

Grupp:Silvermåsen

Tema:Väder Regnbågens färger

 

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):För att barnen ska lära sig olika färger, få ta del av olika målartekniker, lära sig lägesprepositioner och matematik. 

 

 

 

 

Vilka metoder kommer vi att använda? (Hur kommer vi att arbeta?):Fortsätta arbetet med regnbågens olika färger genom att använda färgburkar med fjädrar. En färg åt gången då vi kommer väva in matematik, lägesprepositioner, sånger om vädret samt om djur, samtal om djur samt väder, olika målartekniker för varje färg.

 

 

 

 

 

 

Läroplansmål i fokus:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18