Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk grovplanering för Skrattmåsen Vt20

Skapad 2020-01-07 14:12 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk grovplanering för Skrattmåsen Vt20.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: Vt 2020

Grupp: Skrattmåsen

Tema: Väder

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):

*Vi vill ge barnen en kunskap om och en nyfikenhet kring naturvetenskap. 

*Vi vill ge barnen en lust att upptäcka och utforska. 

* Vi vill att barnen i temat få ta del av och uppleva alla väderfenomen samt årstider. 

 

Vilka metoder kommer vi att använda? (Hur kommer vi att arbeta?):

 Utifrån barnens intresse och tidigare kunskaper som utgångspunkt utforskar vi tillsammans i temat väder. Med material så som foton och det naturen erbjuder lär vi oss och reflekterar över vår progression.  

Läroplansmål i fokus: se kopplingar till läroplanen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: