Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK VT20 åk9

Skapad 2020-01-07 14:12 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Välkommen till ämnet hem- och konsumentkunskap åk 9. Den här terminen har du möjlighet att jobba mer självständigt och kan fördjupa dig i ämnet. Nu förväntas du klara dig bra i köket. Denna termin fokuserar vi på två arbetsområden: 1. Privatekonomi och konsumtion. 2. Mat och miljö.

Innehåll

TERMINSPLANERING HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP ÅK 9 VT 20

Välkommen till ämnet hem- och konsumentkunskap åk 9. Den här terminen har du möjlighet att jobba mer självständigt och kan fördjupa dig i ämnet. Nu förväntas du klara dig bra i köket. Denna termin fokuserar vi på två arbetsområden:
1. Privatekonomi och konsumtion.

2. Mat och miljö.
 
Lektionerna är 1 timme och 40 minuter.

 

KUNSKAPSKRAV INFÖR OMRÅDET

OMRÅDE

E

C

A

Ekonomi och konsumtion

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Livet och pengarna

Du behöver bli förberedd inför vuxenlivet, du behöver lära dig att ha koll på pengarna. Vi gör en budget för en student, vi tar upp grundläggande rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

v.3 Helklass Introduktion till privatekonomi. Vi gör en budget för en student.
Begrepp. Film: Koll på cashen. Arbeta med frågor i ekonomihäftet.  

Skolplattformen: film koll på cashen, frågor till häftet.

V .4 Helklass fortsättning med ekonomi. Vi ser filmen ”Koll på Cashen”
SKOLPLATTFORMEN: svar på alla frågor inför provet, länk till: Koll på cashen.

 

V.5 Helklass fortsättning med ekonomi. Vi går igenom hushållets ekonomiska begrepp.

 

V.6 Helklass Prov Livet och Pengarna.
Underlag till provet finns på Skolplattformen:
Koll på cashen. Arbeta med frågor i ekonomihäftet.  

 

V.7 Mat och miljö

Kunskapskrav

OMRÅDE

E

C

A

MILJÖ OCH LIVSSTIL

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

Allt det du köper och gör i ett hem påverkar din ekonomi din hälsa andras hälsa och den ekonomiska och sociala utvecklingen i ett land. Hur? Det tar vi upp i detta område.

Halvklass matlagning
Halvklass arbetar med en inlämningsuppgift om KÖTT som lämnas in v.8
WWF köttguide,
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego?


v.8 Halvklass matlagning
Halvklass arbetar med inlämningsuppgift om Kött som lämnas in v.10
WWF Köttguiden


v.9 SPORTLOV
v.10 Halvklass matlagning
Halvklass arbetar med inlämningsuppgift om FISK som ska lämnas in v.11
WWF fiskguiden

v.11 Halvklass matlagning
Halvklass arbetar med inlämningsuppgift om FISK som ska lämnas in v.12
WWF fiskguiden


v.12 HELKLASS: film Sista skörden, sli.se

v.13 HELKLASS Repetition av begrepp och genomgång av: Majas klimatpyramider, Tio goda tips för en bra hälsa, Att äta klimatsmart, Tallriksmodellen, skillnaderna mellan olika odlingssätt, socialt ansvar/ex fairtrade.se
Skolplattformen: jordbruksverket.se, naturskyddsföreningen.se, wwf.se, krav.se, miljofiskbilen.se, fairtrade.se, film sli.se

 

v.14 PROV på mat och miljö

v.15 PÅSKLOV

v.16 ÖPPET

v.17 Uppsamlings lektion

v.18 Öppet FÖRSTA MAJ fredag

Kunskapskrav

OMRÅDE

E

C

A

MAT OCH MÅLTIDER

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

HÄLSA

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

 

v.19 Öppna matlagningslektioner med klasser som inte har NP

 

v.20 Öppna matlagningslektioner med klasser som inte har NP

 

v.21 Öppna matlagningslektioner med klasser som inte har NP

 

v.22 Återkoppling

v.23 Återkoppling

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: