Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VK/MB Teamplan - Normer och värden - ht19/vt20

Skapad 2020-01-07 14:14 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

  

Vart ska vi? 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt och ansvar.

 

 

 

 

Hur gör vi?

Uppmuntra barnen till:

- att hjälpa varandra vid vardagssituationerna

- att vänta på sin tur

- att respektera varandras integritet

- att ta ansvar för gemensam lärmiljö

 

 

 

 

Hur blev det?

Genom att dela oss i mindre grupper/tvärgrupper har vi gett barnen möjlighet till att prova sig själv, hjälpa varandra samt stanna kvar i leken och ta ansvar för en gemensam miljö. Mindre grupper har påverkat barnens "vänta på sin tur" positivt samt lett till lugnare vardag.

 

Var är vi?

Vi ser en tydlig utveckling i barngrupperna, barnen hjälper och tröstar varandra samt som de har fått bättre vana att vänta på sin tur och respektera varandra. Vi fortsätter att arbeta på så sätt då ser vi framgångar i barnens utveckling. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: