Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland

Skapad 2020-01-07 14:23 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 Historia
Antikens Grekland Vecka 5-8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antikens Grekland

F
E
C
A
beskriver
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter inom antikens Grekland.
beskriver några händelser under antikens Grekland samt namnger någon person som hade en viktig roll under antiken. grundläggande kunskaper
beskriver några viktiga händelser under antikens Grekland samt namnger några personer som hade en viktig roll under antiken.. goda kunskaper
beskriver flera viktiga händelser under antikens Grekland samt namnger några personer som hade en viktig roll under antiken. mycket goda kunskaper
resonerar
kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under historiska perioder. .
kan se enkla samband mellan olika händelser under antikens Grekland och beskriva någon orsak och konsekvens. enkla och till viss del underbyggda
kan se utvecklade samband mellan olika händelser under antikens Grekland och beskriva några orsaker och konsekvens. utvecklade och relativt väl underbyggda
kan se välutvecklade samband mellan olika händelser under antikens Grekland och beskriva några orsak och konsekvens. välutvecklade och väl underbyggda
beskriver, jämför, drar slutsatser
använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor.
beskriver några viktiga levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar någon likhet eller skillnad i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i Antikens Grekland drar någon slutsats och kopplar den till källorna enkla och till viss del underbyggda
beskriver några centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar några likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i Antikens Grekland drar någon rimlig slutsats som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på några relevanta sätt till källorna utvecklade och underbyggda
beskriver flera centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar sammanhängande flera likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i antikens Grekland drar några rimliga slutsatser som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på flera relevanta sätt till källorna välutvecklade och väl underbyggda
begrepp
använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden, och gestalter såväl som vid användning av källor och om hur historia används. Begrepps- användandet är
använder några av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver om antiken. relativt väl fungerande
använder flera av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver om antiken. relativt väl fungerande
använder många av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver om antiken. väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: