👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Teknik Nta- papper

Skapad 2020-01-07 14:28 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 6 Teknik
I det här temat arbetar vi med: -pappers egenskaper -tillverkning och återvinning av papper - tillverkar pappersförpackningar - egen mall och modell. - lär oss hur papper tillverkas. - papperets historia.

Innehåll

Nta-papper

Pedagogisk planering

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

-identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

-använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

-värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

-analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll som helt eller delvis täcks i temat Papper:

 

Tekniska lösningar

-vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

-hur vanliga och hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda.

-hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

-vanliga material och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

-ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt förutveckling av tekniska lösningar:

-teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

-egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer och mekanismer.

-dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

Teknik, samhälle, människa och miljö

-vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel system för återvinning.

-hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.

-konsekvenser av teknikval, till exempel för och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Kunskapskrav

Du ska kunna:

- ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och olika delar i dem.

- bygga och förbättra enkla tekniska saker.

- undersöka och testa olika idéer.

- göra enkla fysiska modeller.

- diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människor, samhälle och miljö.

 

Preliminär terminsplanering vt-22 från v.5-20

 

Uppdrag 1 – Vi går på pappersjakt 

Laboration – sortera papper, klippa och klistra (flera lektioner)

Genomgång -tankekarta. Vad är papper? 

 

Uppdrag 2 – Vi undersöker papper 

Laboration – vi undersöker papper 

Temaboken: 

-Det skrev man på förr 

-Pappersmakarna hittar nya idéer 

 

 Uppdrag 2 forts. 

Laboration forts 

Temabok: -Klä dig i specialcellulosa 

Skriftlig uppgift (frågor) - papperets historia  

Genomgång av resultat 

 

Uppdrag 3 - Så tillverkas papper 

Film om papperstillverkning 

Genomgång/ diskussionsfrågor/diskussion i klassen 

Temabok: Från träd till papper 

 

Uppdrag 4 – Tillverka eget papper  (flera lektioner)

Genomgång av uppdraget 

Laboration - vi tillverkar papper 

Temabok: Lessebo bruk gör papper för hand. 

Extrauppgift: Vad händer om man blandar papper och vatten med elvisp? Hur kommer papperet se ut då? (S.4:4) 

 

Uppdrag 5 – Vi kvalitetstestar papper  (flera lektioner)

Laboration – vi testar pappers egenskaper 

Temabok:  Sterila förpackningar i operationssalen 

 

Uppdrag 6 - Återvinning - ett tekniskt system  (flera lektioner)

Genomgång: Vi lär oss hur återvinningssystem för papper fungerar. Vi tittar även på skillnader mellan förr och nu vad gäller användning och återanvändning av förpackningar. Vi skriver intervjufrågor till läxa 1. 

Temabok:  Mjölkpaketet blir nytt papper 

                    Vägen till mindre utsläpp 

Utdelning av läxa 1:   

Med hjälp av ditt intervjupapper med frågor ska du till nästa vecka intervjua en äldre person, om hur de använde papper och gjorde med sopor hemma. 

Utdelning av läxa 2:  Ta med 3 pappersförpackningar till nästa nta-lektion. 

 

Uppdrag 7 – Vi letar förpackningar 

Läxa till idag: Ta med 3 pappersförpackningar till lektionen. 

Laboration - undersökning av pappersförpackningar 

Temaboken:  Förpackningar förr och nu 

 

Uppdrag 8 - Från mall till modell 

Genomgång - viktiga begrepp 

Laboration: Göra en mall/skiss av en enkel förpackning, samt konstruera några enkla förpackningar med hjälp av mallar. 

Temabok:  Förpackningen - snygg, säker och säljande 

 

Uppdrag 9 – Konstruera en egen förpackning (flera lektioner)

Genomgång och laborationer:  Tillverka en egen pappersförpackning 

Temaboken:  Mjölk i tetraeder 

Avslutning av temat: Utställning och redovisning av pappersförpackningar 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Åk 5 Teknikläxa 2 - ta med tomma pappersförpackningar

  • Åk 5 Teknikläxa 1 - Intervjua en äldre person.

  • Tillverka papper - ofärgat och färgat

  • Papperets historia - skriftlig uppgift (görs på lektionen)

  • Åk 6 Teknikläxa 2 - ta med tomma pappersförpackningar till skolan

  • Åk 6 Teknikläxa 1 - Intervjua en äldre person

  • Papperets historia - skriftlig uppgift (görs på lektionen)