Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VK/MB Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2020-01-07 14:33 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar trygghet, nyfikenhet, självständighet och tillit till sin egen förmåga samt utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

 

 

Hur gör vi?

Lek ska ses som grund till barnens utveckling och lärande. Barnen ska få möjlighet till att pröva på t.ex. ta på sig själva, duka av efter maten, tvätta sig själva. 

 


 

Hur blev det?

Vi har använt oss av leken som ett central redskap i verksamheten. Vi har arbetat utifrån målen och tagit vara på alla tillfällen där lärande och utveckling sker (genom styrda aktiviteter och fri lek). Vi ser även att tvärgrupper och samarbete mellan avd har påverkat barnen positivt.

 

 

 

Var är vi?

Vi ser att barnen har utvecklat både sin lek och självständighet vilket syns både i lek och vardagssituationerna så som påklädning, måltiderna, osv. Vi ser att lek och lärande blir mer lustfyllt i mindre sammanhang, dvs. när vi delar oss i mindre grupper/tvärgrupper.

Vi ser att barnen har utvecklat "jag kan själv" känsla och försöker göra själva så mycket som möjligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: