Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer än tusen ord

Skapad 2020-01-07 14:33 i Klaraskolan Halmstad
Du ska nu beskriva saker med bilder. Du kommer att få några ord att utgå ifrån. Dessa ord ska du sedan beskriva med en bild. Bilden tar du med din iPad, lägg in bilden i en Keynote som du sedan visar för klassen. Du ska inte ha med någon text i din Keynote utan du ska själv förklara hur du tänkte kring ordet och när du tog din bild. Det är helt ok att redigera sin bild, men du måste kunna förklara och motivera hur och varför du förändrat din bild.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska nu beskriva saker med bilder. Du kommer att få några ord att utgå ifrån. Dessa ord ska du sedan beskriva med en bild. Bilden tar du med din chrome book eller mobil. Det är helt ok att redigera sin bild, men du måste kunna förklara och motivera hur och varför du förändrat din bild.

Innehåll

Syfte med svenska i skolan:

Undervisningen ska stimulera till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­ veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Centralt innehåll:

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra.

 

Dessa ord har du att utgå ifrån:

 Ensamhet

 Kärlek

 Stryka

 Glädje

 Lycka

 Vrede

 Mod

 Omtanke

 Civilkurage

 Pondus

 Eftertänksamhet

 Kaos

 Panik

 Eufori

 

Dessa ord ska du nu utgå ifrån när du tar din bild. Fundera på vilka olika sätt och infallsvinklar du kan utgå ifrån när du ska ta din bild. Ett ord ska gestaltas av en bild.

  • Kan du använda olika material som motiv?
  • Kan du använda människor i din bild?
  • Kan du få saker att berätta ett budskap?

 

ARBETSGÅNG, del 1. 

 

1. Börja med att planera hur du ska arbeta. 

2. Skriv ner dina idéer. Diskutera gärna med en kompis. 

3. Välj ett ord att utgå ifrån. 

4. Välj en plats/motiv och fotografera (fotografera utifrån olika vinklar).

5. Om du inte har möjlighet att fotografera med t.ex. Ipad eller mobil, välj istället en bild på internet.

6. Välj en låt till bilden. 

 

ARBETSGÅNG, del 2. 

 

1. Skriv ett manus, utgå ifrån följande frågor. 

 Hur tänkte du när du valde motiv dvs. varför valde du detta motiv? Berätta. 

 Hur gick du tillväga när du tog din bild?

 Använde du något extra material?

 Bytte du ord och motiv under arbetets gång?

 Vilket budskap anser du att bilden ger?

 Var det svårt/lätt att välja ett ord att utgå ifrån? Förklara

 Var det svårt/lätt att välja motiv till ordet? Förklara

 Har du redigerat din bild. Förklara vad du har gjort, vad, hur och varför. 

 

ARBETSGÅNG, del 3. 

 

Det är nu dags att sätta ihop delarna. 

 Du skriver i detta dokument i Teams och lämnar in i Teams. 

 Ditt arbete ska innehålla följande och i rätt ordning. 

• Överst: din rubrik

• Bild

• Under bilden har du låtens namn och länk till låten. 

• Under din länk till låten kommer ditt manus.

• Avslutningsvis: ditt för – och efternamn. 

 

Tid att arbeta med uppgiften är vecka 3. Inlämning söndagen den 19 januari, via Teams. 

 

Här bedöms:

1. Din förmåga att få text, bild och ljud att samspela på ett fungerande, välfungerande samt mycket väl fungerande sätt. 

2. Ditt manus där du förklarar och berättar hur du har gått tillväga. Du har svarat på frågorna. Din text har ett fungerande, välfungerande eller mycket välfungerande språk. 

 

Uppgifter

  • Inlämning

  • Inlämning av En bild säger mer än 1000 ord

  • Inlämning av bildanalys

  • Mer än tusen ord

Matriser

Sv SvA
Mer än tusen ord

Rubrik 1

Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
Välfungerande
Nivå 3
Mycket väl fungerande
Aspekt 1
Förmåga att få text, bild och ljud att samspela
Ny aspekt
Språk i manus - där du förklarar hur du gått tillväga, svar på frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: