Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionerna åk 8

Skapad 2020-01-07 14:36 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Franska och amerikanska revolutionerna. Framväxten av nya idéer, samhällsklasser och samhällen. v. 6-8

Innehåll

Syfte

Genom att studera utveckling, revolutioner och maktförhållanden mellan olika delar av världen från 1700-talet och framåt ska du skapa dig en större förståelse för hur folk in- och utvandrat, språk och kulturer spridits och blandats, samt hur idéer vuxit fram och förändrat samhället. Dessa kunskaper syftar till att du ska få en bredare förståelse för den tid vi lever i nu.

Genom att studera utvecklingen i olika länder under 1700- och 1800-talet ska du skapa dig en förståelse för begrepp som "nationalism" samt hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionerna åk 8

F
E
C
A
beskriva
du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika historiska perioder.
beskriver några händelser under revolutionernas tid (ca 1750-1900) samt namnger någon viktig person som hade en viktig roll under tidsperioden.
beskriver några viktiga händelser under revolutionernas tid (ca 1750-1900) samt namnger några viktig personer som hade en viktig roll under tidsperioden.
beskriver flera viktiga händelser under revolutionernas tid (ca 1750-1900) samt namnger några viktiga personer som hade en viktig roll under tidsperioden.
resonerar
du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
kan se enkla samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva någon orsak och konsekvens.
kan se utvecklade samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva några orsaker och konsekvenser
kan se välutvecklade samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva några orsak och konsekvenser.
undersöker utvecklingslinjer
beskriver några viktiga levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar någon likhet eller skillnad i olika människors upplevelser av levnadsvillkor under olika perioder i revolutionernas tid. drar någon slutsats och kopplar den till källorna
beskriver några centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar några likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i revolutionernas tid. drar någon rimlig slutsats som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på några relevanta sätt till källorna
beskriver flera centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna förklarar sammanhängande flera likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i revolutionernas tid. drar några rimliga slutsatser som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på flera relevanta sätt till källorna
beskriver och drar slutsatser
du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
beskriver med några exempel hur människors livssituation under revolutionernas tid såg ut och förändrades drar någon slutsats om vilka möjligheter de hade att påverka sitt liv och framtid.
beskriver med några centrala exempel hur människors livssituation under revolutionernas tid såg ut och förändrades drar någon rimlig slutsats som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på några relevanta sätt till källorna
beskriver med flera centrala exempel hur människors livssituation under revolutionernas tid såg ut och förändrades drar några rimliga slutsatser som gäller större grupper eller samhället i stort och kopplar slutsatsen på flera relevanta sätt till källorna
resonerar
du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. du anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingen och motiverar med hänvisningar till det förflutna och nuet
kan se enkla samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva någon orsak och konsekvens.
kan se utvecklade samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva några orsaker och konsekvenser.
kan se välutvecklade samband mellan olika händelser under revolutionernas tid och beskriva några orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: