👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag väljer!

Skapad 2020-01-07 14:38 i Malens förskola Båstad
Förskola
Genom att låna böcker på biblioteket så får barnen en känsla av inflytande då de genom sitt val är med och påverkar innehållet i verksamheten.

Innehåll

Mål:

Vi vill skapa en känsla av inflytande och en förståelse kring barnets förmåga att påverka.

Forskning/förhållningssätt:

Om barn får ansvara för något, ger det också en möjlighet till frihet, självständighet och självbestämmande för barnet. I samspel med andra tex pedagoger och barngrupp skapas möjligheter till demokrati, delaktighet och inflytande. Det handlar om att utveckla barns initiativtagande och förmåga att utforma sina egna redskap i detta, för att skapa inflytande. - Boken; Barns inflytande i förskolan 2009

 

Strategier:

 • En pedagog går med två barn till biblioteket.
 • Ett barn är i fokus
 • Antalet böcker som barnet får välja är två.
 • Finns böckerna på Polyglutt läser vi dem på storbild.
 • Enskild lärlogg görs tillsammans med barnen. 

 

Genomförande:

 • Pedagogen frågar barnet på biblioteket varför just dessa böcker valts och dokumenterar.
 • Barnet presenterar sedan böckerna för resten av barngruppen.
 • Böckerna läses i barngruppen.
 • Barnen svarar efter förmåga på frågorna; Hur var det att välja bok och hur kändes det att presentera dem?

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18