Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Höst

Skapad 2020-01-07 14:43 i Myrans förskola Säter
Förskola
Vi startade upp tema höst i september. målet med tema höst var att lära barnen om de olika årstiderna.

Innehåll

Nuläge:

Vi märkte att barnen noterade att naturen, löven skiftade färg.

 

Mål/syfte:

Vi valde tema höst för att lära barnen om de olika årstiderna

 

Hur gick vi till väga:

Vi samlade in löv och kottar och gjorde pyssel med löven på olika sätt. Vi torkade löven och gjorde en hösttavla, vi gjorde även fåglar av papper och löv.

 

Utvärdering:

Vi hade förväntningarna att temat skulle bli större än vad det skulle bli, men vi hade inte tid på grund av personal som var deltidssjukriven och att vi fick en hastig inskolning som tog mycket tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: