Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VK/MB Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht19/Vt20

Skapad 2020-01-07 14:45 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

 

 

Hur gör vi?

Pedagogerna säger oftare JA och ger alternativ till barnen. Genom det kan de få möjlighet att påverka sin vardag.

 

 

Hur blev det?

Vi har erbjudit barnen olika lekar och aktiviteter i grupper samt gett dem alternativ så att de kan påverka sin vardag. Vi har låtit barnen välja själva i större utsträckning vilket har lett till att lek mellan avd har utvecklats.

Vi ser att barnen leker betydligt mer med varandra i tvärgrupper. 

 

Var är vi?

Vi har lyssnat på barnens tankar och försökt fånga upp deras intresse. Vi har satt upp tydliga ramar där barnen har fått välja vem, vad och var ville de leka. Viktigt att barnen känner sig delaktiga i besluten.

Pga rådande omständigheter bedriver vi i stort sätt verksamhet utomhus. Barnen kan påverka sin utomhus vistelse genom att välja aktiviteterna på de olika gårdarna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: