Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-20 Teknik i vardagen

Skapad 2020-01-07 15:06 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
För att öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen.

Innehåll

Målsättning:

Öka barnens intresse och medvetenhet om vilken teknik som finns runt dem i vardagen. Ge barnen möjligheter att tidigt utveckla sitt intresse för teknik, för att på så sätt ta till sig de kunskaper som behövs att förstå omvärlden.

 

Hur gör vi:

Vi går teknikpromenader där vi studerar olika lösningar och letar efter teknik i vardagen. Hur fungerar det? Vad är teknik och vilken nytta har vi av teknik? Praktiska aktiviteter för att på ett enkelt sätt synliggöra teknik i barnens vardag. Skapa aktiviteter där vi gör barnen medvetna om olika tekniska begrepp som hävstångsprincipen, lutande plan och hjulet. Vi skapar olika tekniska lösningar med lego, lär oss följa enklare ritningar o.s.v. Pedagogerna tar på sig sina "teknikglasögon" och tillsammans med barnen utforskar hur saker och ting fungerar och dessutom benämner/pratar om det vi ser och gör och tillsammans reflekterar över det så kan det förhoppningsvis bidra till att barnen i framtiden förknippar begreppet teknik med något positivt!

 

Hur gick det? 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: