Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2020-01-07 15:13 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 2 - 8 kommer vi att arbeta med området algebra. Vi kommer att arbeta med prioriteringsregeln,algebraiska uttryck, mönster, ekvationslösning samt problemlösning med ekvationer.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • räkna med de fyra räknesätten
 • förståelse för prioriteringsregeln och kunna räkna de olika räknesätten i rätt ordning
 • kunna rita ett återkommande mönster och förstå hur mönstret ändrar sig från en figur till nästa
 • kunna teckna uttryck med hjälp av variabler
 • ekvationslösning
 • kunna skriva ekvationer med hjälp av ett problem (en text)
 • lösa olika problem med hjälpa av ekvationer

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par och i grupp

 

 

Begrepp: prioriteringsregeln, algebraiskt uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant

 

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Skriftligt prov v.8

 

Matematik kap 4: Algebra och mönster

 

Varje avsnitt i matematikboken är uppdelat i fyra nivåer. För att lyckas så bra som möjligt behöver du göra minst två nivåer.

 

För mer träning rekommenderar vi Ma-lärare att du försöker hinna göra en läxa i vecka samt övar på matematikbokens hemsida. Facit för läxorna finns bak i boken. 

 

Vecka

Avsnitt

sidor

Läxa/ träna mer

V.2

Uppstart

Fördiagnos

 

V.3

4.1 Numeriska uttryck

4.2 Algebraiska uttryck

164- 174

Läxa 16 s.345-346

Träna mer

 

V.4

4.2 Algebraiska uttryck

4.3 Mönster

168-180

 

V.5

4.3 Mönster

4.4 Teckna algebraiska uttryck

180-186

Läxa 18 s. 349-350

Träna mer

V.6

4.4 Teckna algebraiska uttryck

4.5 Ekvationer

186-194

 

V.7

4.5 Ekvationer

4.6 Teckna ekvationer

 

s. 187-199

Läxa 20 s. 354-355

V.8

Sammanfattning +

Blandade uppgifter +

Träna mera +

Vi arbetar med gamla prov och tester
Prov

s. 200-206

 

9

Sportlov

 

 

 

 

 

Matematikboken X har följande hemsida http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/# där du kan träna på innehållet i boken. Träna på begrepp, träna mera, lyssna på texten och digital genomgångar.

 

 

 

http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/img/matematikboken-x.jpg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Algebra åk 7

Lägre --------->
------------------->
-----------> Högre
Beräkningar
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra med mycket gott resultat.
Samtala
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: