Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering VT20 Idrott och hälsa Åk6

Skapad 2020-01-07 15:14 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Grovplanering Idrott och hälsa

Innehåll

 

Grovplanering Idrott och hälsa åk6

 

Vecka

Innehåll Lektion 1

Innehåll  Lektion 2

3

Intro + TABATApass

Lek

4

Redskapsgymnastik

Redskapsgymnastik

5

Kroppsliga och mentala effekter av träning

Kroppsliga och mentala effekter av träning

6

Kroppsliga och mentala effekter av träning

Kroppsliga och mentala effekter av träning

7

Kroppsliga och mentala effekter av träning

Läxförhör

8

Redskapsgymnastik

Klassens val

9

Sportlov

Sportlov

10

Dans i smågrupp

Dans i smågrupp

11

Dans i smågrupp

Dans i smågrupp

12

Dans i smågrupp

Dans i smågrupp

13

Redovisning av dansen. 

Lek, spel och idrotter

14

Lek, spel och idrotter

Lek, spel och idrotter

15

Påsklov

Påsklov

16

Påsklov

Lek, spel och idrotter inomhus

17

Utomhusidrott börjar.

Parklekar

Parklekar

18

 Allemansrätt och friluftsliv

Allemansrätt och friluftsliv

19

Idrott och spel

Idrott och spel

20

Kondition

Kondition

21

Brännboll

Fotboll

22

Lekar

Friidrott inomhus

23

 

 

 

Detta är en grovplanering, den kan komma att ändras lite grann. Detaljplaneringar kommer närmare momentens start.

 

Kunskapskrav vi arbetar med denna termin:

 

       Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten. 

 

       I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm. 

 

       Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

       Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

 

       Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. 

 

       Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: