Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former, omkrets, skala

Skapad 2020-01-07 15:19 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Vi jobbar utifrån läromedlet Matteresan men plockar ut övningar som vi gör som gruppvisa övningar och problemlösningar.
Grundsärskola 6 – 9 Matematik
I arbetsområdet jobbar vi med geometri, börjar med att namnge, sortera, beskriva formerna, vi mäter och ritar exakt, lär oss omkrets och att förstora och förminska.

Innehåll

Kunskapskrav = det här ska du kunna

 • Använda namnen på de vanligaste geometriska formerna, rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. 
 • Beskriva dem med orden hörn och sidor, sträcka, vinkel. 
 • Sortera utifrån några olika kriterier.
 • Mäta och uppskatta längd, bredd och höjd i olika enheter, mm, m, km och rita geometriska former med rätt mått i centimeter.
 • Förstora och förminska utifrån skala och göra mönster. 
 • Beräkna omkrets och area.
 • Begrepp: rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, hörn, sida, längd, bredd, Enheterna cm, mm, m, km (dm). Skala.

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Vi pratar och diskuterar och jobbar i helklass och gruppvis. Vi beskriver, ritar, mäter, tränar på begrepp och enheter. Vi löser problem och tränar på att uppskatta och bedöma rimlighet.

Bedömning = så här visar du att du kan

Genom att delta i allt vi gör i klassen. Eller på annat sätt som du kommer överens om med din lärare.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: