Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fri rörelse i MTI-rummet

Skapad 2020-01-07 15:22 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
I MTI-rummet har vi möjlighet till aktiviteter med bland annat bollar, ärtpåsar, tjockmatta mm.

Innehåll

För att främja lek och rörelse hos barnen går vi en gång i veckan till MTI-rummet. Där har vi möjligheter till att använda oss av olika redskap i både planerade och spontana aktiviteter. Syftet är att barnen ska få känna rörelseglädje, samarbete med kamraterna,vara nyfiken på att prova på och utvecklas motoriskt. Olika aktiviteter som kan förekomma är att vi kastar och sparkar boll, balanserar ärtpåsar och går balansgång på dem. Barnen hoppar i tjockmattan och klättrar i ribbstolen. Vi dansar fritt till musik och leker "Kom alla mina barn".

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: