Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

prio 9:2 del 2 Procent/samband

Skapad 2020-01-07 15:30 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Matematik

Innehåll

Kap 2 Procent

Syfte             Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll                

 

Samband

·       Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Problemlösning

 

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål           

När kapitlet är avslutat förväntas du kunna följande:

  • Procentuell förändring
  • Upprepad procentuell förändring

Arbetssätt

Arbetet kommer att ske enskilt och genom samarbete. Genomgångar klassvis samt eget arbete i bok.

Bedömning            

Den skriftliga och muntliga förmågan vad gäller problemlösning, kunskaper om matematiska begrepp och deras samband, användandet av matematiska metoder och anpassning till sammanhanget, tillvägagångssätt vid redovisning samt vilka uttrycksformer som används.

 

Veckoplanering:

Vecka

 

Mål

3

Läs sid 74-75

Sid 75 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Rött spår för högre betyg

Läxa onsdag

Procentuell förändring

 

 

 

 

4

Läs sid 78-79

Sid 80 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

Rött för högre betyg

Läxa onsdag

Upprepad procentuell förändring

 

 

 

5

Begreppstest sid 84 uppgift 8--9

Kapiteltest sid 85 uppgift 4-6

Basläger sid 86 uppgift 17-29

Hög höjd sid 90 uppgift 1, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 23.

Läxa onsdag

Repetition

 

 

6

Repetitionshäfte

Prov torsdag  6/2

Träna till prov

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: