Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering ÅK9 The perks of being a wallflower v.2-10 VT20

Skapad 2020-01-07 15:34 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Du kommer att läsa eller lyssna på en skönlitterär bok ”The perks of being a wallflower” av Stephen Chobsky och ha en diskussion i en mindre grupp som en avslutande redovisning.

Innehåll

Mål

-       du övar på förmågorna att förstå engelska i tal och skrift och du visar din förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner

-       muntlig framställning och interaktion med tanke på tydlighet, variation och sammanhang samt anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Innehåll

Tidsplan i tabellform:

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Ev.läxa

2

 

 

LOV

Intro, börja lyssna på boken (chapter 1). Gör dina anteckningar

I ett Word-dokument, dela med läraren.

 

 

3

 

 

Read or listen to chapters 2-3, take notes

Read or listen to chapters chapter 4, take notes

 

 

 

 

 

4

 

 

Read or listen to chapters 5-6, take notes

 

 

Read or listen to chapters 7-8, take notes

 

5

 

 

Quiz 1 (chapters 1-8)

 

Read or listen to chapter 9

Read or listen to chapters 10-11, take notes

 

Läxa: read/listen to chapters 12-13

 

6

Samtalsdagar

(mån, tis&tors ef)

 

 

Ingen lektion

 

Read or listen to chapters 14-15

 

 

Read or listen to chapters 16-18, take notes

 

Läxa: gå igenom dina anteckningar, förbered dig för redovisnig

7

Quiz 2 (chapters 9-18)

 

Prepare for a book discussion

 

 

 

Book discussions

(redovisning)

Läxa: gå igenom dina anteckningar, förbered dig för redovisnig

8

Book discussions

(redovisning)

 

 

 

Book discussions

(redovisning)

 

9

 

 

 

 

LOV

 

 

 

LOV

 

10

 

 

 

Film

Film

 

 

Arbetsform

Individuellt arbete med boken (läsning/anteckningar), quiz (Kahoot) i hel klass, diskussion i en mindre grupp

 

Litteratur:

The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chobsky

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Perks/indice.html

 

PART 1

1.       20:34min p. 3-14

2.       24:55min p. 14-29

3.       23:07min p. 29-42

PART 2

4.       22:08min p. 45-57

5.       21:01min p. 57-69

6.       19:27min p. 69-80

7.       27:00min p. 80-94

8.       16:00min p. 95-102

PART 3

9.       19:35min p. 105-116

10.   23:33min p. 116-130

11.   17:13min p. 131-141

12.   21:14min p. 141-156

13.   18:10min p. 157-167

14.   19:34min p. 167-179

15.   28:49min p. 180-196

16.   26:35min p. 196-211

17.   19:57min p. 211-221

EPILOUGE

18.   13:09min p. 225-231

.

 

Bedömning

Boken redovisas muntligt (betygskala A-F, se ämnesmatrisen för åk 7-9) genom diskussion i ca 20-25 min i en mindre grupp och du har möjlighet att använda dina anteckningar när du förbereder dig för diskussionen. Dina anteckningar betygssätts ej, endast E-uppgift.

Ev. ämnesspecifika tillägg.

 

Each class, you should

 

-          Listen to at least 1-2 chapters. There are 18 chapters, each takes between 16-25 minutes to listen to. The chapters are organized into 3 parts plus an epilogue.

 

-          Take notes in a Word-document that you share with your teacher (obligatoriskt, hemarbete kommer ej accepteras): about 2-3 sentences about each chapter so you remember what you read about and can go back in case you need to check some information. As you read, write down your reflections about each of the main characters (max 3-4 characters, max one half page about each character in total).

 

Also, you can write down some quotes that you liked.

Inför bokdiskussionen i slutet av detta moment ska du ha valt ut minst 3 citat som du skulle vilja ta upp för diskussion.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Åsö eng 7-9

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: